/ Avslutade projekt / Regionala råvaror för industriella producenter med lokala kockar

Projekt

Regionala råvaror för industriella producenter med lokala kockar

Syftet med projektet är att knyta samman värdekedjan från primärproduktion till industriella producenter med hjälp från mathantverkare och kockar. Målet med projektet är att genomföra kock-producent-industri träffar för att visa upp råvaror och möjliggöra kontaktskapande mellan deltagare. På sikt ska projektet bidra till att etablera långsiktiga affärsrelationer mellan primärproducenter och industriella producenter för att korta ner livsmedelskedjor.

 

Detaljer

Projektnamn:

Regionala råvaror för industriella producenter med lokala kockar

Finansiärer:

Länsstyrelsen Östergötland, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektägare:

Vreta Kluster

Samverkansparter:

Östgötamat Ekonomisk förening

Fler projekt