Har du något du vill utveckla?

Kontakta oss så ska vi hjälpa till efter bästa förmåga! Vreta Kluster jobbar med affärs- och teknikutveckling i gröna näringar, enligt denna process:

  1. Vi tar ett första möte för att få höra mer om din idé/utmaning/behov
  2. Vi lyssnar och analyserar, och föreslår sen olika sätt att komma vidare, det kan t.ex. handla om:
  3. Förmedling av relevanta kontakter ur vårt breda nätverk av företag, innovationsaktörer, finansiärer etc.
    a) kopplar in pågående insatser och utvecklingsprojekt som vi har själva, eller känner till att andra har, som kan vara till nytta
    b) hjälper till i utformningen av ett nytt utvecklingsprojekt
    c) kopplar in aktörer ur vårt nätverk eller något annat
  4. Vi bidrar sen till att du kommer vidare utifrån någon av ovanstående insatser

Tveka inte att höra av dig till oss så tar vi ett första möte. Kontaktuppgifter hittar du här

Vårt uppdrag – att skapa konkurrenskraft i de gröna näringarna

Vreta Kluster är en innovationsmiljö och ett verktyg för teknik-, affärs- och innovationsutveckling i de gröna näringarna, det vill säga alla som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat och närliggande branscher. Vreta Kluster utgörs av en företagspark, mötesplats och utvecklingsarena som erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering samt support för affärs- och teknikutveckling.

Vi bygger nätverk, skapar mötesplatser och sammanför kompetenser. Vi hjälper företag att rikta energin åt rätt håll för att kunna skapa fler innovationer, nya jobb och större tillväxt i de gröna näringarna i Östergötland.

Vårt uppdrag är att vara till nytta för företagen i de gröna näringarna, gynna en grön näringslivsutveckling och en hållbar utveckling i samhället. Vreta Kluster kopplar ihop expertis och kunskap inom akademi och näringsliv, internationellt och nationellt, för att bidra till stärkta företag och branscher i de gröna näringarna i Östergötland.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev