Vreta Klusters organisationsnummer:

559056-8852

Skicka fakturor till Vreta Kluster elektroniskt:

Vreta Klusters fakturahantering går via vårt moderbolag Sankt Kors Fastighets AB, som sedan den 1 maj 2022 har ändrade rutiner gällande leverantörsfakturor: Alla fakturor efter detta datum ska skickas som e-fakturor.

Vi tar därför emot fakturor via PEPPOL-nätverket eller som Svefaktura via vår VAN-tjänst, Tieto Sverige. Formaten som gäller för PEPPOL-fakturor är PEPPOL BIS Billing 3 och formatet för Svefakturor är Svefaktura 1.0.

  • Bolag: Vreta Kluster
  • OrgNo: 559056-8852
  • GLN: 7340109103299
  • Peppol ID:  0007:5590568852
  • VAN-operatör: Tieto Sverige

Om ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor så kommer vi fortsatt ha möjlighet att ta emot fakturor via mejl. Vår e-postadress för detta är invoice@sanktkors.se.

  • Fakturan ska skickas i PDF-format med en PDF per faktura och mail.
  • Bilagor som t ex underlag eller arbetsorder skall vara infogade i samma PDF-fil som fakturan och med fakturan först i filen.
  • Varje PDF-fil måste ha ett unikt namn.
  • Fakturor som skickas utan att följa dessa regler eller är i felaktigt format kommer att returneras.

Vår e-postadress tar endast emot fakturor och hanteras helt automatiskt. Vi läser alltså inte mailen så inga meddelanden kan lämnas här.

Har du frågor kring detta? Maila ekonomi@vretakluster.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev