/ Avslutade projekt / Kurbits – affärsutveckling för företag inom matturism

Projekt

Kurbits – affärsutveckling för företag inom matturism


Regionen är rik på lokalt producerad mat och här finns också drivna och engagerande företagare. Den ökade efterfrågan på matupplevelser med lokal förankring öppnar upp för nya affärsmöjligheter. Därför fick tio företagare möjligheten att utveckla en matupplevelse genom Kurbits väletablerade affärsutvecklingskoncept.

Matturismen ökar i Sverige och ord som hemester och staycation visar på intresset för att turista i sin närmiljö. Kurbits affärsutvecklingsprogram är framtaget specifikt för företag inom besöksnäringen. Genom att varva teori och praktik hjälper Kurbits företagare att öka i tillväxt och skapa förutsättningar för nya affärer och samarbeten.

Under 2022 fick tio turistföretag från Östergötland genomgå Kurbits affärsutvecklingskoncept. Vid sex tillfällen skulle företagen vässa sina affärsidéer och upprätta en handlingsplan som omfattade:

  • Marknads- och målgruppsanalyser
  • Tjänst- och konceptutveckling
  • Kommunikation
  • Prissättning och distribution

Företagaren fick också coachning och stöd av en professionell processledare.

Tio nya matupplevelser i Östergötland

Projektet Kurbits syftade till att öka lokalproducerad mat inom besöksnäringen i Östergötland samt att stötta lokala företagare inom matturismen. Projektet syftade också till att stärka relationer mellan lokala leverantörer och deltagarna i affärsutvecklingsprogrammet.

Kurbits skulle resultera i bokningsbara matupplevelser i Östergötland genom att:

  • Tio företag ska genomföra Kurbits affärsutvecklingsprogram där de får verktyg för att skapa handlingsplaner som i sin tur leder till matupplevelsepaket som är digitalt bokningsbara.

Flera företag som deltog i projektet har det gått mycket bra för. Naturlogi som var ett relativt
nystartat företag när de klev in i projektet har vunnit flera priser. Restaurang Jord belönades med en grön michelinstjärna 2023. Rykets Gård, som under projektets gång startade glasstillverkning, tävlar i dag i nationella mathantverkstävlingar.

Inom ramarna för Östergötlands regionala livsmedelsstrategi

På uppdrag av region Östergötland bedriver Vreta Kluster ett arbete för att underlätta implementering av en regional livsmedelsstrategi som i stora stycken överensstämmer med den nationella strategin. Ett av målen med den regionala livsmedelsstrategin är att öka produktionen och konsumtionen av mat som är producerad i Östergötland.

 

Detaljer

Projektnamn:

Kurbits

Finansiärer:

Jordbruksverket genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektledare:

Elin Leidstedt

Projekttid:

2021-10-27 – 2023-03-31

Fler projekt