fbpx

  • Press

Dialogmöte för mer lokalproducerad mat i de offentliga köken

Genom en nära dialog med leverantörer och producenter vill Region Östergötland öka andelen lokalproducerad mat i verksamheten. På onsdagen hölls en branschdialog på Vreta Kluster, där företrädare för regionen och måltidsleverantören Sodexo fick träffa en rad lokala livsmedelsproducenter.

Region Östergötland upphandlar inte råvaror direkt utan köper måltidsservice som en tjänst från sin upphandlade leverantör Sodexo. Som ett led i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin har Region Östergötland beslutat att andelen lokalproducerade produkter ska öka. Och för att få en bättre bild av lokala producenter i Östergötland, arrangerades på onsdagen en branschdialog på Vreta Kluster där alla parter fanns med.

WEM 2028

- Möten av den här typen är jätteviktiga, det är ett nytänkande och ett spännande sätt att arbeta, säger Sofia Funke som är tjänsteägare måltid på Region Östergötland. Vi har högt ställda krav när det gäller att öka andelen lokalproducerat. Nu har vi satt en målsättning för det här året och påbörjat arbetet.

Sofia Funke beskrev kort för deltagarna hur Region Östergötlands måltidspolicy ser ut och därefter berättade Sodexo om hur de arbetar med inköp av råvaror. Och budskapet från Anna Wingårdh, distriktschef på Sodexo, var att de har goda möjligheter att ta in fler lokala leverantörer.

- Region Östergötland driver på den utvecklingen ganska hårt, berättade hon. Och även om vi har centrala avtal, kan vi ta in lokala leverantörer.

En knäckfråga när det gäller offentlig mat, som kom upp snabbt under mötet, var frågan om ekologiskt kontra lokalproducerat. De flesta offentliga verksamheter ställer i dag krav på ett en viss andel av råvarorna ska vara ekologiska, i Region Östergötlands fall är det 50 procent.

- Just den frågan diskuterar vi mycket med regionen, säger Anna Wingårdh. Vi håller på att laborera med viktningen mellan ekologiskt och närodlat just nu. Vi har gått över till att köpa potatis, rotfrukter och ägg lokalt och ser vad det innebär för andelen ekologiskt.

Under dagen fick en rad lokala leverantörer också presentera sitt företag och sina produkter.

- Det här är toppen, att vi får lära oss vilka leverantörer som finns på marknaden. Tillsammans med Region Östergötland har vi en hög ambition för att öka andelen lokal mat. Då måste vi hitta de lokala aktörerna, säger Anna Wingårdh.

WEM 1968

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2