fbpx

  • Press

Trä är en super-hero

Bättre miljö och mer välmående människor. Att bygga hus i trä har många fördelar. Inte minst när det handlar om att nå målet med ett klimatneutralt Sverige. Det är dags att skogen blir en samhällsbyggare.

Nyligen arrangerade Vreta Kluster seminarium i ämnet trähus – ett sätt att nå klimatmålen. Och panelen av bland andra arkitekter, kommunrepresentanter och byggherrar var enig - trä är materialet att satsa på.

- För att nå målet om max en och en halvgrads temperaturökning har Sverige en ambitiös färdplan för att bli nettonollutsläppare senast 2045. Där spelar bland annat skogen och träbyggandet en viktig roll, säger Tomas Nord, lektor vid Linköpings universitet och moderator för dagen.

Lagrar koldioxid

Byggprocessen står för 70-80 procent av en byggnads klimatpåverkan och att bygga i trä kan reducera siffrorna i den fasen med hela 50 procent. Anledningen är förstås att trä är en förnybar råvara och att trähus lagrar den bundna koldioxiden. Men också att materialet är lättare vilket även reducerar antalet lastbilstransporter för ett bygge.

Och inte minst viktigt – människorna vill bo i trähus. Studier visar att vi mår bättre av att omge oss med trä. Det känns mjukare, vi blir lugnare, hjärtfrekvensen och stressnivån sjunker.

Effektivare byggprocess

Att bygga med korslaminerat trä innebär många fördelar. Inte minst när det kommer till att bygga snabbt.

- Om man från början planerar att bygga i KL-trä kan processen planeras med färre transporter. Dessutom är byggblocken två-tre gånger större än motsvarande betongblock vilket innebär att byggnadens stomme kan monteras betydligt fortare. Därtill kan installationerna i nästa steg komma i gång direkt eftersom det inte finns någon torktid att ta hänsyn till, säger Urban Blomster, marknadsutvecklare byggsystem, Södra.

Eva Lindstén från Lindsténs bygg berättar om Valla Berså, Linköpings första flerbostadshus som är byggt i KL-trä.

- Vi valde trä för att det är klimatsmart och ger en sundare inomhusmiljö för de boende. 1 800 kubikmeter trä binder 1 440 ton kol. Kort sagt är trä enda möjligheten om man vill göra skillnad för miljön.

Johan Thorsell från Växjö kommun berättar om hur Växjö blivit Europas första moderna trästad och hur man planerar för att behålla sin position.

- Till 2020 ska vartannat hus som byggs i Växjö vara av trä, säger han. Till 2022 släpper vi ordet trä och säger att prioritet i upphandlingarna ges till den som bygger med minst klimatpåverkan i byggnadens stomme och bärande delar.

I Linköpings kommun arbetar man på bred front för att nå målet att vara koldioxidneutral till år 2025.

- Det är många aktörer inblandade och var och en kan bidra, säger Linda Malmén, kommunens hållbarhetschef. Byggsektorn står för en stor del av utsläppen och alla insatser som kan hjälpa är angelägna.

- Det är fint att vara med och se engagemanget en sådan här dag, och att så många gör vad de kan känns förhoppningsfullt.

Hjältestatus

- Det är spännande hur ett material kan ha så många effekter, fortsätter Barbara Vogt från White arkitekter AB. Trä är klimatneutralt, det finns gott om det, det påverkar människors hälsa på ett bra sätt och de arkitektoniska möjligheterna är många. Trä är helt enkelt en super-hero som inte kan jämföras med något annat material.

Hur ska då denna superhjälte allt mer bli en del av samhällets vardag? Panelen fick svara på vad de tror om framtiden:

- Jag tror på ungdomarna, de kommande konstruktörerna, för dem kommer det att vara naturligt att bygga i trä, säger Eva Lindstén.

Urban Blomster vill visa goda exempel och berätta vad som är möjligt att göra med trä.

- Vi måste få bort myterna kring trä, säger han.

Johan Thorsell i sin tur tänker på upphandlingarna.

- Vi måste lära oss hur vi kommer åt den industriella produktionen, både för snabbhet och för prisutvecklingen, säger han. Dessutom måste vi påverka konsumenten. Tänk om folk visste att de kan få 18 Thaliandsresor bara genom sitt val av bostad. Mycket är vunnet om vi kan föra fram en sådan tanke.


Fakta:

När skog avverkas till produktionen av ett åttavåningshus för 120 personer får man förutom KL-träet ut:

  • värme för huset i sex år
  • el för hela huset i åtta år
  • pappersprodukter som räcker i 35 år
  • textilier för 15 år
  • 8 500 liter biodrivmedel

Läs om agenda och dokumentation för evenemanget här