fbpx

  • Press

Region Östergötland ser positivt på insatser mot foderbrist

Värmen och torkan i Östergötland har orsakat en akut brist på foder för betande djur. Region Östergotland ser positivt på att insatser görs och ska se över vad de egna verksamheterna kan bidra med.

En översyn i regionens olika verksamheter ska visa på vilket sätt regionen kan bistå djurhållningen. Det kan vara att upplåta betesmark, bidra med foder på annat sätt eller att i ökad utsträckning välja närproducerat kött utifrån de upphandlingar som gäller för sjukhusköken.

– Det är viktigt att vi i Region Östergötland ser över vad som kan göras i en svår tid. Enligt livsmedelsstrategin ska vi öka både produktion och konsumtion av närproducerade livsmedel. Som stor samhällsaktör har ett ansvar att bistå i en extrem situation men även för att underlätta och stödja våra lokala gröna näringar, säger regionrådet Margareta Fransson (MP).
"Vikig del av vårt näringsliv"

Regionrådet Göran Gunnarsson (C) ser det som självklart att regionen hjälper till i den kris som det östgötska lantbruket befinner sig i.

– Östgötskt lantbruk är en viktig del av vårt näringsliv. Vi har också ett direkt ansvar inom näringen genom vår lantbruksutbildning vid Naturbruksgymnasiet i Vreta Kloster, säger Göran Gunnarsson (C).

Naturbruksgymnasiets skolchef, Ingela Appelsved, ser positivt på att insatser görs. Skolornas egen mark bedöms kunna täcka grovfoderbehov och bete åt de egna djuren. Ett antal hektar med höstvete har slagits till foder för att öka volymen grovfoder, och trädor och kantzoner kommer också att slås.

– Vi kommer nu att arbeta med att ytterligare öka andelen närproducerade livsmedel i skolmåltiderna för att bistå våra djurproducenter, säger Ingela Appelsved.