Vreta Klusters roll är att hålla ihop och koordinera arbetet med den regionala strategin. För att det ska bli verkstad på riktigt bygger det på att aktörer i Östergötland vill driva och genomföra det operativa arbetet. Strategin innehåller fyra fokusområden med varsin ordförande som ska driva arbetet.

 

 Raggmunk vretakluster

 

– Det är ett viktigt och spännande uppdrag som ligger helt i linje med Vreta Klusters verksamhet. I januari träffar vi alla de ansvariga för respektive fokusområde för att arbeta fram konkreta handlingsplaner för varje område, säger Helene Oscarsson, vd Vreta Kluster AB.

 

Världens viktigaste dag – ett startskott

Den 7 februari 2018 anordnar Vreta Kluster ”Världens viktigaste dag” – en heldag i matens tecken. Temat för dagen är just Livsmedelsstrategin vilket också blir ett startskott för arbetet.

– Årets ”Världens viktigaste dag” blev en stor succé med ett fullsatt kluster. Vårt mål är att nästa års arrangemang ska bli minst lika bra, med mycket inspiration, goda exempel och diskussioner, säger Helene Oscarsson.

Bakgrund och målsättning

Initiativtagare till att arbeta fram den östgötska livsmedelsstrategin var Landshövding Elisabeth Nilsson. Styrgruppen för strategiarbetet, med ledamöter från bland annat Region Östergötland och Länsstyrelsen, antog strategin i juni 2016, och den 27 april 2017 antog regionfullmäktige strategin. Östergötland är beroende av en fungerande och hållbar livsmedelsproduktion för utveckling, tillväxt och sysselsättning. För Östergötland innebär det bland annat att öka utbudet av svenska och lokalproducerade livsmedel i offentliga miljöer, som sjukhus och i skolor. På regionens sjukhus serveras cirka 1900 portioner luncher/middagar per dag och i skolorna 552 portioner per dag. Ett av målen till år 2025 är att minst 80 procent av upphandlade livsmedel ska vara svenskproducerade.

Om Östergötlands livsmedelsstrategi

Syftet med Östergötlands regionala livsmedelsstrategi är att bidra till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland, samt att företag och organisationer tillsammans verkar för ett livskraftigt Östergötland genom ökad innovation och utveckling i livsmedelssektorn. Strategin innehåller fyra fokusområden:

  1. Kund- och konsument: Ökad medvetenhet om svenska mervärden genom att skapa dialog mellan producent, grossist, detaljhandel, restaurangbranschen och konsument.
  2. Konkurrenskraft: 2030 är livsmedelssektorn i Östergötland ett ekonomiskt draglok genom produktion av både volym- och nischprodukter.
  3. Offentlig upphandling: I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror.
  4. Trygghet: Tryggad produktionskapacitet och robusta produktionssystem för minskad sårbarhet.

Läs mer här.

 

Läs mer om den nationella livsmedelsstrategin här.