Delad kunskap är dubbel kunskap

Vi verkar som en brygga mellan det gröna näringslivet och det övriga samhället, och hjälpa till att koppla ihop forskare, studenter och experter inom teknik- och affärsutveckling med företagare och organisationer inom det gröna näringslivet. Därför deltar vi i många olika nätverk och sammanhang, där vi lär känna experter, rådgivare, företagare, forskare, handläggare med flera inom många olika branscher, och kan sedan förmedla dessa kontakter vidare till dig som letar efter ny kunskap och nya kontakter.

Nätverk

Några av de nätverk vi deltar i är:

  • ESBR – East Sweden Business Region är en gemensam plattform för näringslivsutveckling i Östergötland. I ESBR samarbetar alla vi som jobbar för att främja företagande i länet. Vi är till för dig som driver företag i Östergötland – eller funderar på att göra det. Vreta Kluster är en av många parter i detta nätverk, med deltagande från Maria Källming, Elin Leidstedt eller Helene OscarssonLäs mer om nätverket här.
  • ESIN – Här ingår de aktörer inom ESBR som har ett uppdrag att arbeta med innovation, och nätverkar för att hitta synergier och samverkansmöjligheter inom bland annat gemensam projektutveckling till nytta för företag och näringslivsutveckling i Östergötland. Vreta Kluster är en av många parter i detta nätverk, med Maria Källming som sin representant.
  • Kungliga skogs- och lantbruksakademin – KSLA har till uppgift att, med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet, till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Helene Oscarsson, Vreta Kluster, är en av cirka 700 invalda ledamöter i KSLA, och sekreterare i KSLA:s Kommitté för Morgondagens Odlingssystem.
  • Nationellt kompetensråd – I det nationella kompetensrådet tas frågor upp som berör strukturella problem och utmaningar inom kompetensförsörjningen i gröna och naturbaserade näringar kopplade till det svenska utbildningssystemet. Det gäller också det livslånga lärandet. Rådet ska arbeta för olika lösningar. Från Vreta Kluster deltar Elin Leidstedt i detta nätverk. Läs mer här.
  • Nätverket Gröna Kluster i Sverige – Detta är ett nätverk av gröna kluster i Sverige, koordinerat av Landsbygdsnätverket, där Vreta Kluster är ett av cirka 17 kluster, läs mer här. Nätverket möts under 2022-2024 i projektet Gröna Kluster –  erfarenhetsutbyte, samverkan, utveckling, där Helene Oscarsson, Vreta Kluster, är sammankallande i styrgruppen.
  • SAMLA-nätverket – SAMLAs syfte är att kraftsamla mellan regioner och innovationsstödjande (regionala och nationella) aktörer för att ge livsmedelsföretag i hela landet enklare tillgång till den kunskap, kompetens och infrastruktur de behöver för att skapa innovativa, hållbara och konkurrenskraftiga produkter, tjänster och företag. SAMLA-nätverket koordineras av RISE. Elin Leidstedt deltar i dessa från Vreta Klusters sida. Läs mer här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev