Anställda:

Maria Källming (VD), Helene Oscarsson (nätverk, event och kommunikation), Carolina Fransson (kommunikation), Elin Leidstedt (projektledning och koordinering), Malin Alm (projektledning), Caroline Beck-Friis (projektledning), Tonje Glad  (reception och konferens). 

Underkonsulter:

Utöver våra anställda som utgör navet i verksamheten, anlitar vi kontinuerligt experter med olika fackkunskaper till de projekt och evenemang som för tillfället är aktuella. På så sätt har vi alltid tillgång till uppdaterad kunskap från personer verksamma i sina respektive branscher. Några av de konsulter vi anlitar regelbundet är:

  • Christina Nordström Enudd, (inom offentlig måltid), skicka e-post
  • Kristian Petersson, LRF Öst, (inom hållbarhet och förnybar energi), skicka e-post
  • Louise Ridderström, Östgötamat, (inom lokal mat), skicka e-post
  • Fredrik Stark, (inom lantbrukets digitalisering), skicka e-post
  • Elisabet Ström, Piscia, (inom kompetensförsörjning och projektutveckling), skicka e-post
  • John-Åke Svensson, (inom affärsutveckling), skicka e-post

Ägare:

Sankt Kors Fastighets AB äger 73 procent av aktierna i Vreta Kluster AB, och är därmed huvudägare. För att bredda engagemanget har Linköpings kommun sålt aktier i Vreta Kluster AB och det finns idag 16 externa aktieägare, företag och privatpersoner.

Uppdragsgivare & finansiärer:

Våra största uppdragsgivare är Region Östergötland och Linköpings kommun. Vi har ett treårigt uppdrag från Region Östergötland att koordinera den regionala livsmedelsstrategin och att bygga en innovativ utvecklingsmiljö till nytta för de gröna näringarna i Östergötland. Från Linköpings kommun har vi att uppdrag att utveckla det gröna näringslivet genom samverkan med innovationsaktörerna i Linköpings kommun, såsom Linköpings Science Park, Lead Incubator, Ung Företagsamhet, Nyföretagarcentrum och Framtidsfrön

Denna uppdragsfinansiering växlar vi upp genom projektfinansiering från till exempel Jordbruksverket,  Vinnova, Tillväxtverket, Stiftelsen Lantbruksforskning och Länsstyrelsen Östergötland med flera finansiärer.

Se mer om våra projekt här: Projekt & initiativ – Vreta Kluster (kinsta.cloud)

Styrelse:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev