Våra rötter

Vreta Kluster grundades när det första kontorshuset slog upp sina portar i september 2011. Syftet med Vreta Kluster var, och är, att samla företag inom de gröna näringarna och att vara ett innovationscentrum för näringen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Viktiga aktörer för tillkomsten av Vreta Kluster är Sankt Kors Fastighets AB som byggde huset och Hushållningssällskapet Östergötland som var den första hyresgästen. Hushållningssällskapet Östergötland hyrde halva huset så att Sankt Kors vågade påbörja byggnationen. AgroÖst var den kraft som samlade företagen i de gröna näringarna, och tog på sig projektägarskapet för klusterbygget, och rekryterade den första anställda, som Hushållningssällskapet tog anställningsansvaret för. Region Östergötland och Linköpings kommun gick in som delfinansiärer, Vreta Utbildningscentrum föreslog platsen. Som neutral möjliggörare har Vreta Kluster över tid utvecklats till en nationell resurs för ökad svensk innovationskraft.

Några milstolpar

 • 2004 – Branschforum bildas av företag och organisationer i Östergötland, med Magnus Börjeson som en pådrivande kraft.
 • 2006 – AgroÖst, bildas ur Branschforum, med Magnus Börjeson som pådrivande kraft.
 • 2011 – Det första kontorshuset slår upp portarna, och den första hyresgästen, Hushållningssällskapet Östergötland flyttar in.
 • 2011 – Klustermotor Helene Oscarsson anställs på heltid, med anställning i Hushållningssällskapet Östergötland.
 • 2013 – en heltidsanställd konferensansvarig anställs.
 • 2014 – Hus nr 2 byggs, liksom aulan och länken mellan husen.
 • 2015 – Vreta Kluster blir en organisatorisk enhet inom Sankt Kors Fastighets AB.
 • 2017 – Vreta Kluster blir ett aktiebolag, Vreta Kluster AB, helägt av Sankt Kors Fastighets AB, Helene Oscarsson blir vd.
 • 2018 – anställning av projektkoordinator och ekonomiansvarig.
 • 2019 – Maria Källming anställs som vd efter Helene Oscarsson, som övergår till rollen utveckling och kommunikation.
 • 2020 – Coronapandemin bryter ut och varar i cirka två år. Vreta Kluster investerar i en streamingutrustning för att kunna fortsätta nå ut med våra evenemang.
 • 2021 – anställning av projektledare och kommunikatör.

Ett axplock av händelser genom åren:

Av alla hundratals aktiviteter som genomförts under åren presenteras här några som exempel.

2012- Frukostmöte om obemannat flyg i lantbruket

Frukostmöte om obemannat flyg i lantbruket, med medverkan av bland annat Saab. Mötet hölls på Vreta Kluster och här på bilden skickas ett obemannat litet flygplan iväg, för att mäta upp en yta på området.

2012 - hundgårdarna byggs

Hundgårdarna utanför kontorshusen byggs och den ideella föreningen Klusterhundgården bildas.

2013 - Landsbygdsministern deltar i seminarium på klustret

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) deltar i seminarium om skogen och viltet.

2014 - Vreta Klusters dåvarande styrelse framför det nybyggda andra kontorshuset

Från vänster: Magnus Börjeson – AgroÖst, Mats Halling – Hushållningssällskapet Östergötland, Johan Kristiansson – Sankt Kors Fastighets AB, Michael Nydén – Linköpings kommun, Peter Larsson – Region Östergötland, Helene Oscarsson – Vreta Kluster, Susanna Olofsson – administratör, Vreta Kluster/Hushållningssällskapet.

2015 - Livsmedelsdialog inför lanseringen av den nationella livsmedelsstrategin

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht arrangerar livsmedelsdialog inför lanseringen av den nationella livsmedelsstrategin.

2016 - En av de första REKO-ringarna i Sverige arrangeras inom ramen för ett projekt på Vreta Kluster

En av de första REKO-ringarna i Sverige arrangeras inom ramen för ett projekt på Vreta Kluster, efter att grundaren av REKO-ringarna i Finland, Thomas Snellman, medverkat i ett seminarium om livsmedelskedjor på Vreta Kluster.

2016 - Smart Farming

Smart Farming arrangeras på Vreta Kluster med uppvisning av bland annat drönare och obemannad traktor, med medverkan av projektet Grönovation.

2017 - Smart Farming-event med Agro Sörmland

Smart Farming inomgårdsteknik arrangeras i samarbete med Agro Sörmland.

2017 - Femårsjubileum

Vreta Kluster firar fem år med välbesökt jubileumsseminarium. På bilden Louise Ridderström, Östgötamat, Peter Borring, LRF Öst och moderator Per Frankelius, Linköpings universitet. 

2018 - Världens Viktigaste Dag

Världens Viktigaste Dag arrangeras med landshövding Elisabeth Nilsson som invigningstalare.

2019 - Kapitalmarknadsdag

Kapitalmarknadsdag ihop med Cleantech Östergötland, Almi Östergötland, AgroÖrebro med flera. 

2020 - Ett av de sista fysiska mötena innan coronapandemins restriktioner

Möte mellan producenter av lokala råvaror och uppköpare från offentlig sektor. Ett av de sista fysiska evenemanget innan coronapandmin satte stopp för fysiska träffar.

2021 - Webinarium om cybersäkerhet

Under pandemin ställde vi om och gjorde våra event digitala. Här är ett webinarium om cybersäkerhet som vi arrangerade ihop med Agtech 2030 och Linköpings Science Park. 

2022 - Hybridseminarium

Hybridseminarium om gödselbaserad biogas ihop med Agtech 2030 och LRF Öst.

2022 och 2023 - Matmässa B2B

2022 och 2023 arrangerade Vreta Kluster och Östgötamat lokal Matmässa B2B med drygt 100 deltagare bestående av producenter och uppköpare av lokala livsmedel.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev