/ Pågående projekt / En hållbar affärsmodell för ökat utbud och tillgänglighet av ursprungsmärkta livsmedel

Projekt

En hållbar affärsmodell för ökat utbud och tillgänglighet av ursprungsmärkta livsmedel

Fyra regionala producentorganisationer samarbetar i detta projekt för att formulera och pröva affärsmodeller och ”best practice för hur producenter och livsmedelsföretag kan möta ökad efterfrågan på lokalproducerade livsmedel samt stärka sin konkurrenskraft och öka sin försäljning

Fyra erfarna producentorganisationer, Nifa/VärmlandLokalproducerat i Väst och Östgötamat kommer att använda sina ”best practices”, och undersöka hur man lönsamt kan erbjuda en hel regions regionala livsmedelsproduktion till konsument i större skala. 

Producentorganisationerna har i respektive län arbetat parallellt med företagsutveckling, frågor som berör marknad och försäljning och indirekt landsbygdsutveckling. Det har genererat kunskap, nätverk, utvecklingsstrategier och välgrundade framtidsvisioner. Att sätta samman denna kunskapsbank och ta del av varandras erfarenheter är ett effektivt sätt att ta steg framåt.

Tidigare arbeten sedan bl.a. Matlandet-visionen och de satsningar som följer både den nationella livsmedelsstrategin men också de regionala strategierna, kommer i detta projekt att generera ett samarbete med fokus på ursprungsmärkning, logistik och e-handel, som underlag för moderna och innovativa affärsmodeller som stärker näringen i hela livsmedelskedjan. 

Ursprungsmärkta regionala livsmedelsprodukter

Syftet med projektet är att öka utbudet och tillgängligheten av ursprungsmärkta regionala livsmedelsprodukter och samtidigt öka lönsamheten hos producenter, förädlare och andra livsmedelsföretag. 

Projektet består av att i samverkan mellan fyra regioner erbjuda olika typer av nätverk och utbildningar till företagare och andra intressenter inom matproduktion och livsmedelskedjan. Mer specifikt att arrangera workshops, möten och utbildningar kring affärsutveckling, märkning och certifiering, samt studie- och mässbesök.

Målen med projektet är:

  • Att företagen i och emellan regionerna skapar ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte inom hela värdekedjan.
  • Att skapa minst en hållbar affärsmodell för ursprungsmärkta livsmedel från producent till konsument anpassad till respektive region. 
  • Att minst 20 marknadskanaler per region ska använda sig av lokal mat i sin marknadsföring.
  • Att minst 10 restauranger eller besöksnäringsföretag per region tydligt ska marknadsföra lokal mat på menyn. 
  • Att delta på minst en mässa för att visualisera regionala ursprungsmärkningar. 

 

Detaljer

Projektnamn

En hållbar affärsmodell för ökat utbud och tillgänglighet av ursprungsmärkta livsmedel – främjar livsmedelsföretag och konsumenter i fyra län

Finansiärer

Jordbruksverket genom landsbygdsprogrammet 2014–2020, med medel från bland annat Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektägare

Vreta Kluster

Projektledare

Christina Enudd Nordström, Tina Enudd AB

Projektansvarig

Vreta Kluster AB

Intressenter:

Östgötamat ekonomisk förening, Lokalproducerat i Väst AB, Smaka på Västmanland ekonomisk förening, Nifa – branschförening för värmländska matföretag ekonomisk

Projekttid:

220201 – 241202

Fler projekt