/ Nyheter / Hallå där… Caroline Beck Friis, projektledare för Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län

Nyhet

Hallå där… Caroline Beck Friis, projektledare för Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län

18 april 2024

Berätta lite kortfattat om projektet, vad handlar det om?

– Det handlar om att stötta företag i att få till cirkulära och hållbara resursflöden. Vi vill hjälpa företag att identifiera en restström och väcka en tanke om att återvinna det till något nytt eller matcha ihop det med något annat så att det kan fortsätta användas av det egna eller ett annat företag. Inom de gröna näringarna finns det flera exempel på cirkulära åtgärder vi redan gör idag. Alltifrån gårdsnivå där gödsel från animalieproduktionen sprids på åkrarna igen, till stora bioraffinaderier där biprodukter från livsmedelsindustrin blir råvara till bioetanol.

Varför arbetar vi med det här projektet från Vreta Klusters sida?
– Alla projektparter som är med har olika inriktningar och målgrupper de arbetar med till vardags. Vreta Klusters roll är att ge perspektiv från den gröna näringen och de material och flöden som finns där.

Vad har hänt i projektet sedan det startade i höstas?
– Mycket! Ett exempel är en gödseldag som vi arrangerade i Örebro i januari där vi bjöd in politiker, tjänstemän och lantbrukare som fick lyssna på information om svenskproducerat mineralgödsel och vilka utmaningar det finns med det. Vi behöver öka mängden östgötskt producerat mineralgödsel för att säkerställa vår regionala självförsörjningsgrad på livsmedel, så detta är en fråga som är ständigt relevant och som vi jobbar vidare med i projektet. Ett annat exempel på något vi gjort inom projektet var ett lunchseminarium på IMA i Linköping i mars. Jag var moderator under seminariet och vi hade bjudit in tre bolag, varav Biototal var ett av dem. Företagen berättade om hur de framgångsrikt bedriver sina affärsverksamheter cirkulärt. Seminariet var mycket uppskattat och det byttes kontaktuppgifter. Olika människor från olika branscher möttes också, vilket var väldigt givande. Till seminariet hade det till exempel kommit mycket techbolag som fick höra hur en verksamhet som jobbar med gröna näringar jobbar cirkulärt.

Vad har ni närmast på gång inom projektet?
– Vi jobbar med flera frågor samtidigt, men det som vi har mycket möten och samtal kring nu är hur restströmmar från kraftvärmeverk i Östergötland och Örebro kan komma till användning för till exempel vattenbruk eller växtodling.

Vad är målet med projektet när det är slut om tre år?
– Att vi stöttat och verkligen påverkat ett tiotal företag i Östergötland och Örebro län att ställa om till en mer cirkulär verksamhet. Att vi själva ökat vår förmåga att stötta och hjälpa olika verksamheter till att utveckla sig själva för att nå klimatmålen.

Här kan du läsa mer om projektet

Senaste nytt