/ Nyheter / Det gav positiva effekter på klimatet i värphönsstall

Nyhet

Det gav positiva effekter på klimatet i värphönsstall

26 april 2024

Biokol i fodret och Quaterna i ströbädden gav positiva effekter på klimatet i värphönsstall. Detta framkom i de gårdsstudier som gjorts i ett projekt som Vreta Klusters projektledare Malin Alm genomfört med fokus på stallklimat. I projektet framkom även att det sannolikt går att förbättra stallklimatet på många gårdar med relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder. Vill du läsa mer om resultaten i projektet?

Här finns ett kortfattat informationsblad men även utförliga rapporter för den som vill fördjupa sig: https://vretakluster.se/projekt/forbattring-av-klimat-i-fjaderfastall-for-battre-djurhalsa-produktion-och-mindre-miljopaverkan/

Senaste nytt