/ Nyheter / Värdefulla tips för en grön omställning gavs under EDAY 2024

Nyhet

Värdefulla tips för en grön omställning gavs under EDAY 2024

30 maj 2024

Axel Oxenstierna har flera bra tips till oss idag för att få till en grön omställning. Den 29 maj samlades ett stort antal representanter från näringslivet, akademin och offentligheten, i Linköping för att delta i EDAY2024, ett arrangemang med fokus på den kommande energiomställningen och dess utmaningar under rubriken: ”Kommer resurserna att räcka till i omställningen?”

En av talarna var historiker och författare Gunnar Wetterberg som berättade om Axel Oxenstiernas bästa tips för att arbeta med förändring och föra saker framåt:

  • Om du inte kan få det du allra helst vill ha, se till att du får näst bästa lösning, eller tredje bästa eller femte bästa, bara du tar ett steg i rätt riktning
  • Testa i liten skala innan du inför något nytt
  • Om reformen inte får avsedd effekt, backa och testa en justerad variant

Stefan Anderberg, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet, presenterade Östergötlands stora potential för att genomföra en grön omställning. Bland annat konstaterade han att:

  • Östergötland har kunskapsintensiv industri, ett fördelaktigt geografiskt läge, miljösektor, it-profilering, gynnsam åldersstruktur och en viktig jordbruksbygd.
  • Skogen är ryggraden i Östergötlands bioekonomi
  • Jordbruket har störst potential för förnybar drivmedelsproduktion, men regelverk hindrar – kan nya mellangrödor bidra?

Han presenterade också en punktlista på varför det är viktigt med regional självförsörjning, i detta fall energi (men det hade lika gärna kunnat handla om till exempel livsmedel) där detta var några av punkterna:

  • Trygghet, kontroll
  • Minskat beroende, minskad risk för eleffektbrist
  • Större möjligheter att styra utvecklingen

Många fler intressanta talare belyste de komplexa frågor och målkonflikter som uppstår när efterfrågan på elektricitet förväntas fördubblas till år 2035, samtidigt som biobaserade resurser ersätter fossila bränslen och kompetensbristen hotar både privata och offentliga sektorer. För modererandet stod Rebecka Hovenberg. Dagen arrangerades i samarbete mellan Vreta Kluster, Cleantech Östergötland, Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings universitet.

Senaste nytt