/ Nyheter / Starkt samarbete mellan öst och väst fortsätter efter framgångsrikt projekt

Nyhet

Starkt samarbete mellan öst och väst fortsätter efter framgångsrikt projekt

7 februari 2023

Innovationsmiljöerna SmartAgri och Agtech 2030 har under två år samverkat inom projektet Smart Agtech. Drygt tio företag har fått stöd genom projektet och över nio miljoner kronor i offentliga medel har satsats på företagens innovationsutveckling. Projektet har nu avslutats, men samarbetet planeras att fortsätta och även utökas nationellt.

Sedan februari 2020 har innovationsmiljön i Västergötland, SmartAgri, och innovationsmiljön i Östergötland, Agtech 2030, etablerat en samarbetsplattform. Syftet har varit att stärka Sveriges förmåga att driva innovation och utveckling inom lantbruksteknik genom kompetensutbyte, kommunikation och samarbete mellan innovationsmiljöerna. Detta möjliggjordes genom stöd av EU förmedlat av Tillväxtverket.

Över nio miljoner i innovationsstöd

Genom företagsbesök och behovsanalyser har projektet Smart Agtech rekryterat drygt tio företag som befann sig i en innovationsresa. Målet var att ge dessa företag relevant stöd för utveckling av nya, smarta och internationellt konkurrenskraftiga produkter och/eller tjänster.

För företag på en innovationsresa är finansiering både en utmaning och en nyckelfaktor för att kunna utvecklas och växa. Smart Agtech har därmed bistått företagen i ansökningar om innovationsstöd. Totalt har projektet satsat 9,33 miljoner kronor till produkt- och tjänsteutveckling bland företagen.

Innovationsmiljöer i fortsatt samarbete

Det centrala i satsningen Smart Agtech har varit samverkan mellan projektpartners för utbyte av metodkompetens. I projektet ingick skapandet av en gemensam verktygslåda för affärsutveckling. Det är denna verktygslåda som sedan har applicerats på de drygt tio företag som ansökte om innovationsstöd.

Vid sidan av detta har Smart Agtech bidragit till nätverkande och kunskapsspridning genom aktiviteter på event, mässor och fältdagar. I ett globalt perspektiv är Sverige ett litet land, därmed ingick mobilisering för internationella samarbeten i satsningen.

Samverkan mellan innovationsmiljöerna i väst och öst avstannar inte med slutet av detta projekt.

– Det har aldrig varit närmare mellan oss för att skapa mer nytta och fler innovationer för den gröna näringen, säger Henrik Wemmert, projektledare vid Vreta Kluster

Medverkande aktörer

De organisationer som medverkat i projektet är:

  • Linköping Science Park
  • Science Park Skövde
  • RISE
  • Vreta Kluster
  • AgroÖst
  • Agroväst
  • Linköpings universitet.

Projektet har finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Västra Götalandsregionen och Linköpings universitet.

SmartAgri

SmartAgri stöttar små och medelstora teknikföretag med att utveckla och testa nya smarta tekniklösningar för en mer intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion. I SmartAgri ingår Agroväst, Science Park Skövde och RISE och innovationshubben finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.

Agtech 2030

Agtech 2030 är ett Vinnväxtinitiativ som etablerades 2018 och koordineras av Linköpings universitet med basfinansiering av Vinnova, Region Östergötland och Linköpings universitet. Grundidén är att bygga upp innovativ kapacitet och att realisera välbehövda innovationer genom samarbete. Inom Agtech 2030 ingår uppemot 100 privata och offentliga organisationer.

Huvudfinansiärer

Senaste nytt