/ Pågående projekt / Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja

Projekt

Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja

Livsmedelskedjan står inför många stora tekniska möjligheter. I projektet som leds av Vreta Kluster är målet att fler teknikleverantörer utvecklar lösningar för att öka konkurrenskraften inom livsmedelskedjan.

Flera nya tekniker är i dagsläget inte tillgängliga för delar av livsmedelskedjan, då det finns ett affärsmässigt glapp mellan olika branscher. Projektet ”Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja” riktas mot aktörer inom hela livsmedelskedjan från frö till gaffel med syfte att identifiera problemområden.
Genom att identifiera utmaningar och problem som går att lösa med digitalisering, sensorer och kommunikation ska projektet beskriva olika case och värdera effekten av att lösa problemen. Några av de föreslagna lösningarna ska även testas i verkligheten.

I projektet samverkar Vreta Kluster med Agroväst i Västra Götaland och riktar resurserna mot de gröna näringarna i hela mellansverige. Övriga aktörer i projektet är RISE, som bidrar med bred teknisk kompetens, Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen som har fokus på framtidens arbetskraft med sina skolor.

Detaljer

Projektnamn:

Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja

Finansiärer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektägare:

Vreta Kluster AB

Projektledare

Helene Oscarsson, Vreta Kluster

Projektparter:

Vreta Kluster, Agroväst, RISE, Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen

Projekttid:

Januari 2021- 1 december 2024

 

Fler projekt