fbpx

  • Press

Snart kan östgötarna njuta av naturbeteskött från Linköping

Det är målsättningen med den förstudie som just nu bedrivs på Vreta Kluster. Bakom satsningen står Linköpings kommun i samverkan med Vreta Kluster, Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige.

Gymninge bla 1680 webb  Gymninge bla 899 webb

Varje serverad måltid med naturbeteskött hjälper till att bevara vår unika natur. Förutom att köttråvaran är lokalt producerad, och därmed har korta transporter, så hjälper naturbetesdjuren till att hålla marker med höga naturvärden öppna. I Linköping finns flera marker med viktiga naturvärden och många rödlistade arter som är helt beroende av att markerna hålls öppna av betande djur. Några exempel är Eklandskapet i Tinnerö, Strandängarna längs Roxen och Eklandskapet i Bjärka-Säby.


I Världsnaturfondens färska Köttguide där man bedömt kött med hänsyn till hur de påverkar klimatet, den biologiska mångfalden och djurens välfärd, är det endast naturbeteskött och ekologiskt kött som fått grönt ljus.

– Allt fler vill veta varifrån maten kommer och hur djuren fötts upp. Det gäller såväl konsumenter som offentliga aktörer som skolor och sjukhus. Här finns en stor möjlighet för Linköpings kommun att uppfylla detta samtidigt som vi gynnar både naturvärden och det lokala näringslivet, säger Helene Oscarsson.

– Dessutom har vi redan vårt väl inarbetade varumärke Östgötamat som tillsammans med certifieringssystemet för Naturbeteskött inom Svenkt Sigill säkerställer att Linköpings Naturbeteskött står för alla de miljö- djuromsorgs- och klimatvärden som kunderna förväntar sig, säger Louise Ridderström, Östgötamat.

Förstudien påbörjades i juni 2016 och beräknas vara klar till årsskiftet. Förhoppningen är att ett lokalt naturbeteskött ska finnas tillgängligt för konsumenten under 2018.