fbpx

  • Press

Med stort fokus på miljön

Vi är väldigt stolta över våra hyresgäster och vill gärna visa upp vilka företag som sitter i klustret. Idag får ni möta Tony Rosander som jobbar på Alnarp Cleanwater, som gör sina kunder till riktiga miljöhjältar.

Tony Rosander AlnarpCleanwater 160701 webb

Vad gör ni på Alnarp Cleanwater?
Vi utvecklar och tillverkar miljövänlig kretsloppsbaserade avloppsreningsverk för enskilda avlopp. Vilket vi gjort sen starten 2008.

Varför ska man vända sig till er?
Vårt system härmar naturens egna processer med hjälp av mikroorganismer och vattenväxter. Det gör att det är så gott som underhållsfritt då vi inte behöver tillföra några kemikalier utan det sköter sig mer eller mindre sig självt. Vilket även medför låga driftkostnader och man slipper även regelbundna slamtömingar då vårt system har slamnedbrytare. Och kanske till det viktigaste av allt, med vårt system värnar man om miljön och naturen.

Vad är roligast med ditt jobb?
Då jag har över 30 års erfarenhet att jobba med miljö och trädgård känns det viktigt att få jobba på ett företag som är engagerad av miljöfrågor.

www.alnarpcleanwater.se