fbpx

  • Press

Vreta Kluster på Smedstad Ridsportcenter

Smedstad ridsportcenter

Den 6 september var Vreta Kluster på Smedstad Ridsportcenter för att delta i dialog kring hästnäringen som arbetsgivare och näringens erbjudande till samhället.

Elin LeeApple från Hästnäringens Nationella Stiftelse och Josefine Linder från Smedstad Ridsportcenter berättade om hur hästnäringen och behovet av arbetskraft ser ut i dag. I Östergötland finns cirka 15 600 hästar, totalt 53 föreningar kopplade till ridsport varav 23 stycken är ridskolor. I Sverige räknar man med att hästnäringen sysselsätter 18 500 helårsjobb och denna siffra är i Östergötland 671 helårsjobb.

Branschen har ett stort behov av arbetskraft, bland annat inom anläggning. Även hästskötare är ett bristyrke.

Förutom Vreta Kluster var också bland annat Almi och representanter från Linköpings och Mjölby kommun på plats under dagen.

- Mötet var bra. Det gav ny kunskap gällande en bransch med både möjligheter och utmaningar. Det skapade också nya kontakter, säger Elin Liedstedt från Vreta Kluster.