fbpx

  • Press

Nytt projekt för mer grönsaksodling: ”Östergötland har fantastiska förutsättningar”

I dag kan man mäta att det i daggmaskarnas mage tillverkas tillväxthormoner för växternas rötter. Det och annat spännande fanns på agendan när Vreta Kluster arrangerade en kurs i mark- och gödslingsfrågor inom grönsaksproduktion. 
I den här miljön produceras massor av växthormoner som stimulerar rötterna att växa, säger Oskar Hansson, grönsaksrådgivare på HIR Skåne.

gronsaksprodInom ramen för projektet ”IPM ökar produktionen i grönsaksproduktion, erbjuds ett kurspaket för grönsaksodlare. Första kursen, som arrangerades i början på december, handlade om mark- och gödslingsfrågor inom grönsaksproduktion. 
En av föreläsarna var Oskar Hansson, grönsaksrådgivare på HIR Skåne. 
Enligt Oskar finns det lite växtnäringsforskning gjord på just grönsaker och han pratade om vikten av jordhälsa och bördighet. 
- Vi kan prata om hur mycket näring som helst, men har vi ingen jord som kan leverera näring till rötterna är det ju kört. Det krävs att vi bygger en balans mellan faktorerna som finns i jorden, säger Oskar Hansson.

Den viktigaste faktorn, som också är den mest komplexa, är hur biologin i jorden fungerar. 
- De här organismerna, allt från maskar och svampar till bakterier, är som en buffert i jorden och för att kunna omvandla den näring som finns kanske organismerna kan hjälpa till att bryta loss den och få dem mer lättåtkomliga för växternas rötter, säger Oskar Hansson.

Sedan en kort tid tillbaka kan man mäta exakt vad som händer inuti daggmaskarna. Och det har visat sig finnas massor av goda saker som gynnar växterna. 
- Tidigare har jag mest sett maskar som duktiga på att äta upp stora växtrester, så att det blir till jord, och att de gör gångar i jorden vilket är en bra kanal för rötter. Men det är bara halva sanningen, egentligen. Inuti daggmaskarna produceras dessutom massor av växthormoner som stimulerar rötterna att växa, säger Oskar Hansson.

En annan viktig punkt är hur man kan öka mullhalten och lagra in mer kol i marken. Det finns mycket att göra på naturlig väg, enligt Oskar Hansson. Att försöka odla mellangrödor för att hålla marken bevuxen, tillförsel av stallgödsel och organiskt material är några saker man kan göra för att få in mer liv i jorden och binda mer kol.

En tredje punkt Oskar la vikt på var placeringen av vissa näringsämnen
- Som fosfor, exempelvis, bör placeras nära rötterna för att ha effekt. De såmaskiner som används är inte anpassade för att placera gödning vid sådden. 

Projektet, som leds av Vreta Kluster, finansieras av EU-bidrag och med Lovanggruppen, Hermelins grönsaker, Hushållningssällskapet Östergötland och MOEK som medfinansiärer.
- Östergötland har fantastiska förutsättningar för att odla mer grönsaker och andra specialgrödor. Den här kursserien är ett sätt att visa på den potentialen i de här odlingarna, säger Ulrik Lovang, vd på Lovanggruppen. 
Kommande träffar kommer att handla om bekämpning av ogräs, svampar- och insekter och lagring och marknad.

Här kan du läsa mer om IPM-projektet

EU logo jordbruksfonden farg