fbpx

  • Press

Nytt projekt ska lösa arbetsbrist i jordbruket

Skördesäsongen står för dörren och företagen inom de gröna näringarna är i skriande behov av arbetskraft. Nu startar Vreta Kluster, LRF Östergötland och Samordningsförbundet projekt Arbetslaget för att lösa bemanningen och säkra svensk matproduktion.

jordgubbarVarje vår kommer gästarbetare från andra länder till Sverige för att jobba med bärplockning och andra yrken inom lantbruk och odling. Men landsgränserna är stängda och företagare inom de gröna näringarna riskerar att stå utan anställda i sin mest arbetsintensiva period. Samtidigt finns mer svensk arbetskraft än vanligt tillgänglig, som en följd av uppsägningar och konkurser i spåren av coronakrisen.

Projekt Arbetslaget, som drivs av LRF Östergötland, Samordningsförbundet och Vreta Kluster, står för en bemanningslösning som snabbt ska matcha företagens behov med tillgänglig arbetskraft.

Projektet är ett av 18 som beviljats pengar från Vinnova. Totalt kom 270 ansökningar in för innovationer i krisens spår.

– Vi är tre starka aktörer som tillsammans har bra lösningar på ett akut problem. Det känns spännande att kunna lägga kraft på något så viktigt, säger Erik Erjeby, regionchef LRF Östergötland.

– Tanken är att vi ska skapa arbetslag med en arbetsledare, snabbutbilda personer och även stötta med logistiken så att man kan ta sig ut till arbetsplatserna på landsbygden. Och det kommer att gå snabbt. Vi räknar med att få ut 2-4 färdigutbildade arbetslag inom fyra veckor. Så nu behöver vi 20-25 personer som vill utbilda sig och börja jobba. Och vi söker även ett tiotal företag som letar arbetskraft.

Genom goda kontakter med länets kommuner och Arbetsförmedlingar bland annat, ska projektet nå en grupp av människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och lotsa dem in i ett spännande yrke.

– Vi har goda erfarenheter av Drivbänk som är en arbetsmarknadsinsats för arbetssökande inom bland annat gröna näringar. Vi är bra på att möta människor som behöver hjälp med att hitta en väg tillbaka in i arbetslivet och statistiken visar att hela 60 procent av dem som deltar i projektet går vidare till ett fast yrke, säger Mattias Bergström från Samordningsförbundet.

– När corona lamslog samhället blev vi på Samordningsförbundet ombedda att bidra med vår erfarenhet när det kommer till att hitta svensk arbetskraft och få människor att känna sig trygga i nya yrken.

Från LRF:s och Vreta Klusters sida ser man behovet av arbetskraft även på sikt.

­– Vi ser gärna att allt fler jobbar inom lantbruket så att vi kan säkra tillväxten. Vi hoppas att projekt Arbetslaget kan bli en helhetslösning som inte bara fungerar som en följd av coronakrisen, utan som kan bli ett stöd även framöver. Det är viktigt för den gröna näringen, säger Helene Oscarsson, vd Vreta Kluster.

- Vi vill att alla som är intresserade av det här projektet, både arbetssökande och företag, hör av sig.

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2