fbpx

  • Press

Arbetet mot skogsbränder går vidare

I början av juni hölls ett evenemang på Vreta Kluster på temat ”Kunskaps- och erfarenhetsutbyte om bränder i skogen”. Ett trettiotal personer deltog i en mycket intressant sammankomst där fyra erfarna aktörer var inbjudna.

 Brander i Skogen Collage1

Alexandra Birger Röör som är affärsverksamhetschef för bland annat Skog och lantbruk på SMHI inledde. 2018 var som de flesta vet ett extremt varmt och torrt år. Klimatförändringarna väntas medföra att det blir mer nederbörd under vinterhalvåret och i södra Sverige kan somrarna bli torrare, vilket kommer leda till flera skogsbränder och dessutom gynna rotröta. Tjälen på vintern väntas bli mindre, vilket kommer göra avverkning och gallring svårare. Alexandra tipsade om tjänsten Brandriskprognoser och SMHI Timbr som berättar hur marken i skogen bär den kommande månaden. Under SkogsElmia smyglanserades också en ny tjänst för skogsentreprenörer med superlokala väderprognoser och timprognoser på brandrisk.

Daniel Agerhult är inre befäl på Räddningstjänsten Östra Götaland. Området hanterar 9 kommuner och ungefär 6 500 larm om året. Östergötland klarade sig bra från skogsbränder under 2018 tack vare tidig upptäckt. Daniel gav tips om vad som är viktigt att tänka på vid en skogsbrand. I appen Viltolycka kan man få de exakta koordinaterna och det är också viktigt att underlätta för brandbilarna att hitta genom att möta upp eller märka upp vägen. Vid åska eller torrt väder är det extra viktigt att hålla koll på läget i skogen och är man väl förberedd med släckutrustning kan skadorna minimeras. Grannsamverkan är viktigt, både förebyggande och i händelse av brand. Räddningscentralen går att nå direkt på telefon 010-480 45 00. I år har MSB tio helikoptrar och helikopterflottiljen kan tas in som en extra resurs.

Maskinring Östs VD Magnus Wessén tog vid och berättade om deras arbete för att samordna resurser med Räddningstjänsten. Maskinringen håller på att bygga upp ett register över personer som har tillgång till gödseltunnor, pumpar och annat som kan hjälpa vid en skogsbrand. Ett journummer kommer finnas för Räddningstjänsten och Maskinringen samordnar sedan insatserna som beställs. Arbetet med systemet är fortfarande i sin linda men ett liknande system finns i Småland och man sneglar på det. MR Öst har 730 medlemmar och Magnus berättade att de privata vattentunnorna under skogsbränderna i Norrland i fjol körde ut mer vatten än räddningstjänsten och helikoptrarna tillsammans, så det finns en stor potential.

Holmen äger 1,3 miljoner hektar skog och distriktschef Daniel Stridsman delade med sig av deras erfarenheter och tankar. Under 2018 brann hela 2 500 ha skog i 55 olika bränder till en kostnad på 40 miljoner kronor. Holmen har utbildningar i brandförlopp och Daniel underströk vikten av förebyggande arbete, beredskap och tidig upptäckt. Appen Brandrisk ute används av maskinförare och alla maskiner ska vara utrustade med minst två skumsläckare under sommarhalvåret. Att anpassa körning och utrustning liksom att syna av området innan man lämnar är också viktigt. En viktig lärdom från tidigare års bränder är att göra en extra koll 5 dagar efter släckt brand, eftersom det är vanligt att brandhärdar blossar upp igen.

Evenemanget avslutades med en öppen paneldiskussion om utmaningar och nästa steg. Samordning och större resurser är nyckelbegrepp för att begränsa skogsbränder i framtiden. Räddningstjänsten betonade vikten av gemensam ledningscentral. Maskinringen efterlyste medel från MSB för att finansiera jourinsatser och Holmen föreslog en abonnemangstjänst. SMHI jobbar vidare med bättre säsongsprognoser och modeller för att beräkna spridning. Praktiska problem med vattenpåfyllning togs också upp och en inventering av vattenställen runt om i länet föreslogs.

Sammanfattningsvis står skogsägarna och samhället inför utmaningar i framtiden. Men beredskapen och det förebyggande arbetet ser bättre ut än på länge och träffar som denna kan säkert också bidra till det.

Skogsstrategin deltagare Loggor