fbpx

  • Press

Solgårdens äldreboende i Ödeshög serverar soppa på Vätternlake

Ett lyckat arbete med kommunens upphandling av närproducerade livsmedel uppmärksammades när landshövding Carl-Fredrik Graf gästade Ödeshög.

Kommunalrådet Annicki Oscarsson hälsade välkommen och Vreta Kluster genom Helene Oscarsson och Christina E Nordström presenterade det arbete som Region Östergötland och Länsstyrelsen gett i uppdrag till Klustret. Helene berättade övergripande om den i länet antagna livsmedelsstrategin och Christina E N exempel på hur uppdraget kan omsättas i praktiken. Kommunfullmäktiges ordförande Jonny Stål, tillika fiskare och leverantör av råvaran till dagens måltid gav intressant information om fiskeläget i Vättern och om lake som matfisk.

Ödeshög har som första kommun i länet nått målet i strategin att till år 2020 kunna servera offentliga måltider med drygt 30 % råvaror från närområdet. Det krävs en politisk vilja och stöd för den kostchef som lägger extra energi på att skapa relationer med bygdens producenter.

Espen Rognstad kostchef i Ödeshög: ”Vi ser att diskussioner med leverantörer och kunskap om ömsesidiga förutsättningar kan skapa långsiktiga affärsrelationer med målet att det är en god affär för alla parter. I vår Food for life grupp tar vi del av varandras idéer och erfarenheter och kan också göra gemensamma upphandlingar för att intressera leverantören med lämpliga volymer”, Food for Life eller som modellen benämns i Ödeshög, ”Från jord till bord” är i nuläget ett samarbete mellan kommunerna Vadstena, Boxholm, Ydre och Ödeshög.

Genom samarbete kan man göra inköp som passar leverantörer i säsong, volymer, paketering och leverans samtidigt som arbetssättet ger stort utrymme för att utveckla måltiden till den pedagogiska del av skolans verksamhet som står i skollagen. Man ska också jämställa måltiden med den medicinska omvårdnaden inom sjuk- och äldreomsorg. Dagens lunch med en uppskattad soppa mötte stor uppskattning och gav många minnesbilder att diskutera hos de äldre på Solgården.

landsh

Restaurangen på Solgårdens äldreboende fick ta emot ovationer för dagens vällagade och smakrika soppa. Här flankeras Annicki Oscarsson och Carl-Fredrik Graf av Espen Rognstad med medarbetare.Restaurangen på Solgårdens äldreboende fick ta emot ovationer för dagens vällagade och smakrika soppa. Här flankeras Annicki Oscarsson och Carl-Fredrik Graf av Espen Rognstad med medarbetare.

Efter lunchen fortsatte besöket med uppvisning av flera verksamheter i Ödeshög.