fbpx

  • Press

Startskott för 10 års innovationsarbete inom jordbruk

Det var galastämning när den interna kickoffen för Agtech 2030 hölls på Vreta Kluster den 13 mars. Initiativet som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden har tilldelats finansiering i 10 år genom Vinnovas program Vinnväxt.

2030

Processledningen med Vinnväxtpokalen. Från vänster: Uno Wennergren (Linköpings universitet), Charlotte Norrman (Linköpings universitet), Helene Oscarsson (Vreta Kluster), Per Frankelius (Linköpings universitet), Nils Gabrielsson (Region Östergötland) och Fredrik Gustafsson (Linköpings universitet).

Initiativet Agtech 2030 fokuserar på nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer.

Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer. 

– Det betyder enormt mycket för regionen och på sikt hela livsmedelsbranschen att vi har fått till det här initiativet. Det kopplar ihop universitetet och näringslivet och skapa ringar på vattnet långt utanför de gröna näringarnas traditionella kontaktytor, säger Helene Oscarsson på Vreta Kluster.

Ett sjuttiotal personer från projektparterna hade samlats på Vreta Kluster för den festliga projektstarten som inleddes med bubbel och mingel. Under trumpetfanfar överräckte sedan Jonas Brändström från Vinnova Vinnväxtpokalen till processledningen. Inititativet har bedömts utifrån kriterierna potential, genomförande och team och funnits mycket lovande.

– Vreta Kluster och Linköpings universitet är lysande stjärnor på innovationshimlen, menade Jonas.

jonas
Jonas Brändström

Per Frankelius från Institutionen för ekonomisk och internationell utveckling, tog sedan med publiken på en lekfull exposé med nedslag i jordbrukshistorien som ledde fram till hisnande framtidsvisioner för vår matproduktion. Budskapet var att vi har löst försörjnings- och befolkningsproblem med teknik ända sedan 1700-talet och kommer fortsätta göra det.

frankelius
Per Frankelius

Övriga medlemmar i processledningen presenterade sig sedan och höll egna presentationer.

Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik, berättade om sina erfarenheter från digitala projekt på savannen i Kenya och drog paralleller till hur teknik kan användas för kartläggning, övervakning och optimering i det uppkopplade lantbruket.

fredrik
Fredrik Gustafsson

Uno Wennergren är matematiker och professor i teoretisk biologi vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och talade om konceptet Lighthouse-projekt. Till att börja med har tre sådana fokusområden identifierats inom initiativet:  beslutsstödsystem, sensorer och remote service. Ytterligare områden antas bli aktuella när projektet är igång på allvar.

Helene Oscarsson från Vreta Kluster berättade om hur Agtech 2030 kommer organiseras och hur man kan komma att jobba. Det finns minst 40 företag inom jordbruksteknik bara i Östergötland och på Linköpings universitet håller ett nytt centrum för hållbar utveckling och innovation inom gröna näringar på att ta form, så det känns som både tid och plats är helt rätt.

Charlotte Norrman från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling berättade om planerade evenemang och föreslog bland annat en Agtech innovation day, en dag med workshops, seminarier och minimässa, under nästa år.

Charlottes presentation fick ett abrupt slut när Bonnkappälle, Östergötlands äldsta – och sannolikt Sveriges roligaste – studentorkester, stormade in i salen och rev av några oförglömliga bitar. Anförda av dem tågade sedan deltagarna ut till den väntande lokalproducerade buffén.

Det blev en mycket lyckad kväll och starten på något väldigt viktigt.

Klicka här för att komma till hemsidan för Agtech 2030 »

bonnka
Bonnkapälle

bubbel
Det skålades i lokal dryck

alla
Projektparterna