fbpx

  • Press

Lästips från KSLA för alla som är intresserade av skogens nyttor

KSLA Caseutmaningen 2018

Ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens olika nyttor.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 1-2019 handlar om Caseutmaningen – en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer sedan gruppernas bidrag.

Den 26–28 oktober 2018 hölls KSLA:s Caseutmaning för fjärde gången och arrangemanget lockade 14 engagerade unga deltagare.

2018 års utmaning gick ut på att ta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens olika nyttor, med koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Utmaningen handlade alltså om att finna sätt att få kommande generationer att förstå skogens värden för vårt samhälle.

I skriften presenteras de fyra gruppernas olika lösningsförslag. Ladda ner den här »