fbpx

  • Press

Agtech 2030

Initiativet Agtech 2030, som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden, har utsetts till ett Vinnväxt-program. Tidsplanen är 10 år och den planerade budgeten ligger i nivån 200 miljoner kronor. Bakom initiativet finns ca 20 olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster

Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer.

– Målet är att bli en av världens mest framstående innovationsmiljöer inom jordbruksteknik med ryktet om sig att genom samarbeten och innovation möta centrala samhällsutmaningar såsom ökad matproduktion, minskad miljöbelastning och ökad lönsamhet för lantbrukare såväl som leverantörer till lantbruket, säger Per Frankelius som är forskare i innovation och marknadsföring vid Linköpings universitet och processledare för Agtech 2030.

– Under lång tid har Vreta Kluster arbetat för att sammanföra akademin och näringsliv för att generera tillväxt och utveckling i den gröna sektorn. Genom Agtech 2030 får vi nu chansen att växla upp detta till nya höjder, säger Helene Oscarsson, vd i Vreta Kluster.

– Effekterna förväntas bli tydliga bidrag till arbetet för att nå FN:s hållbarhetsmål, inte minst stärkt ekonomisk tillväxt, tryggad livsmedelsförsörjning, stärkt infrastruktur för innovation samt förbättrad naturmiljö, säger Charlotte Norrman, forskare i entreprenörskap och biträdande processledare för Agtech 2030.

– Resultatet förväntas bli nya samarbeten, fungerande test- och försöksarenor, internationella evenemang, nya företagsbildningar, påtaglig affärsutveckling i existerande företag, behovsmotiverad kunskapsutveckling, aktivt deltagande i media och genomförande av projekt med internationell lyskraft, s.k. "lighthouse projects", säger Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi och vetenskaplig ledare tillsammans med Fredrik Gustafsson.

– Att koppla samman kapaciteten inom t.ex. Science Park Mjärdevi och WASP med den gröna sektorn kan skapa innovation och utveckling. Vi ser också att de nationella och internationella samarbeten vi har nu kan expandera, säger Helene Oscarsson.

Agtech 2030 colour v12dec2018

För mer information kontakta Per Frankelius, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller besök www.agtech2030.se.

Robot AI lantbruk kollage stor

Lantbruket är på väg in i en ny era, där digitalteknik, artificiell intelligens och big data är lika viktigt som agronomi och klassisk teknik. Hur ska en lantbrukare eller representant för ett lantbruksmaskinföretag hantera den allt ökande komplexiteten? Behövs helt nya koncept?

 

Uno WennergrenDSCF6748 24cm

Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi, kommer tillsammans med professor Fredrik Gustafsson att säkerställa att Agtech 2030 håller högsta vetenskapliga klass. Wennergren har bl.a. forskat om transporter och logistik inom lantbruket i Europa och USA.

 

Fredrik Gustafsson

Fredrik Gustafsson, professor och specialist på sensorer, kommer tillsammans med professor Uno Wennergren att säkerställa att Agtech 2030 håller högsta vetenskapliga klass. Gustafsson har bl.a. forskat om hur man med smart teknik kan hindra noshörningar från tjuvjakt.

 

Charlotte Norrman Per Frankelius DSCF3939 3624

Charlotte Norrman, forskare i entreprenörskap, och säger Per Frankelius, forskare i företagsekonomi tillhör det team som leder Agtech 2030. De båda har exempelvis utvecklat metoder för att formera affärsmodeller inom lantbruket.

 

Helen Oscarsson

”Under lång tid har Vreta Kluster arbetat för att sammanföra akademin och näringsliv för att generera tillväxt och utveckling i den gröna sektorn. Genom Agtech 2030 får vi nu chansen att växla upp detta till nya höjder”, säger Helene Oscarsson, vd i Vreta Kluster.

 

Katarina Wiklund

Katarina Wiklund, vd i Hushållningssällskapet Östergötland, är en av de partner inom Agtech 2030 som kommer att fokusera på testplattformar för nya smarta koncept.

 

Magnus Borjesson

Magnus Börjesson, ordförande i företagsföreningen AgroÖst tillika lantbrukare på Högåsa gård, har i flera år varit drivande i det maskineri som nu formerar Agtech 2030.

 

Team Medins Maskin Tackdikning

Marcus och Johan Medin på Maskins Maskin är en av de många partners som ingår i Agtech 2030. De är specialister på täckdikning och vattenfrågor och dessutom framstående inom flygteknologi.

 

Ulrik Lovang

Ulrik Lovang på Lovang Lantbrukskonsult, också partner i Agtech 2030, är en erfaren rådgivare inom lantbruk och har ett stort nätverk av skickliga lantbrukare i sitt nätverk.

 

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2