fbpx

  • Press

Ledig tjänst: Verksamhetsansvarig – ekonomi och administration

Är du en fena på att planera och strukturera många projekt och se till att rapportering och uppföljning följer planen? Gillar du att ha en ledande roll? Då kanske det här är något för dig.

Du leder den dagliga verksamheten på kontoret och ansvarar för alla projekt där Vreta Kluster AB är projektägare eller projektpart, vad gäller rekvisitioner, rapportering och uppföljning. I dina arbetsuppgifter ingår ansvar för ekonomisk rapportering, fakturering, analys och uppföljning. Du ser till att vår intressentdatabas fylls på, uppdateras, kategoriseras, vårdas och följer reglerna i den nya personuppgiftslagen GDPR.
Du stöttar övriga på kontoret vid upphandlingar och skriver protokoll vid referensgrupps- och klustermöten. I tjänsten igår även att leda mindre projekt som handlar om klusterutveckling, tillväxt- och innovationsfrågor.
Du har personalansvar för tre medarbetare och rapporterar till VD.

Läs mer om tjänsten här.