fbpx

  • Press

PRESSINBJUDAN: Perenna sädesslag klarar extremtorka, visar ny forskning

pressbild

Forskningsprogrammet AquaAgri har under fyra år fokuserat på ny hållbar livsmedelsproduktion som är bättre rustad för klimatförändringar. Den 23 oktober presenteras resultaten av forskningen vid en slutkonferens i Stockholm. Bland annat visas hur perenna sädesslag klarar extremtorkan, hur mjölk kan produceras på alternativa foder och hur alger kan odlas storskaligt. 

Under sommaren blev det skarpt läge för Sveriges bönder. Medan den vanliga vete- och kornskörden till stora delar torkade bort har agronomen Anna Westerberghs perenna släktningar till dessa sädesslag klarat sig utmärkt. Med fleråriga sädesslag kan bonden slippa så och plöja varje år, vilket är gynnsamt för jorden. Och de klarar längre perioder av hetta och torka.

– Jag har aldrig sett så tydlig skillnad som i år. De perenna släktingarna till vete och korn som vi satte förra året har vi inte vattnat alls, men de har utvecklats fint. De har haft en bra vegetativ och reproduktiv tillväxt under sommaren och har inte alls påverkats negativt på samma sätt som ettåriga sädesslag,säger Anna Westerbergh, docent i genetik och växtförädling, om de fleråriga släktingar till korn och vete som hennes forskargrupp vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala har utvecklat.  

Mjölk på hållbart foder. SLU-forskaren Kjell Holtenius har inom programmet tagit fram foder på gräs och biprodukter som alternativ till dagens foder.
– Vi ser en konkurrens mellan en ökande global befolkning som behöver mat, foder till djur och även bränsleproduktion. Idag går hälften av all spannmål som odlas till foder till djur, säger Kjell Holtenius, professor i agronomi vid SLU.

Makroalgsodling. Marinbiologen Henrik Pavia har i sitt projekt utvecklat Sveriges första kommersiella odling av makroalger. Alger är sällsynt nyttig kost som innehåller mineraler, vitaminer och Omega 3-fetter. Algodling är också bra för havsmiljön eftersom de renar havet från kväve och fosfor. Algerna, som odlas i Kosterhavets nationalpark, är KRAV-märkta.

Miljömässigt hållbar odling av hummer och havskatt. Vid Göteborgs universitet pågår för första gången i Sverige ekologisk hållbar odling av havskatt och europeisk hummer. Odlingen sker i så kallade recirkulerande akvakulturella system, RAS, som är miljömässigt bättre än odlingar till havs i öppna kassar. Havskatt och hummer är två arter med stor kommersiell potential. 

Precisionsodling av vete. I projektet Vetegapet analyserar forskarna möjligheter att nå högre veteskördar på ett miljömässigt hållbart sätt. Behovet är stort, både för den enskilde lantbrukarens ekonomi och för att kunna öka veteskörden, som globalt är mycket viktig för livsmedelsförsörjningen. 

 

Media hälsas välkommen att delta på hela eller delar av konferensen.

Alla dessa fem forskningsprojekt presenteras på AquaAgris slutkonferens som hålls den 23 oktober 12.00-16.30 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmäl här via länk: https://eventregistrering.se/aquaagri/  eller epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Magasin AquaAgri är en populärvetenskaplig papperstidskrift som presenterar forskningsresultaten i AquaAqri. Tidningen går att beställa av Thomas Heldmark men finns också i pdf-format som bilaga och på AquaAgris hemsida. 

Thomas Heldmark, vetenskapsjournalisterna
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 070 4383695
www.aquaagri.se

Kontakter:

Perenna sädesslag: 
Kontakt: Anna Westerbergh, forskare FLK vid Institutionen för växtbiologi, SLU Uppsala
Tel:018-67 33 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Odling av havskatt och hummer/Nomaculture
Kontakt. Kristina Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi, Göteborgs universitet
Tel:070 200 41 08
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vetegapet/precisionsodling av vete. 
Kontakt: Bo Stenberg, SLU Skara 
Tel: 0730-777276
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Odling av makroalger
Kontakt:Henrik Pavia, professor i marinbiologi, Göteborgs universitet
Tel:076-622 96 85
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mjölk på gräs och biprodukter.
Kontakt: Kjell Holtenius, professor i agronomi, SLU Uppsala
Tel:070 1721873
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

AquaAgri är ett fyraårigt forskningsprogram som i fem separata projekt fokuserar på nya hållbara metoder för effektiv matproduktion inom lantbruk och vattenbruk. Programmet samfinansieras av Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse.