fbpx

  • Press

Pressmeddelande: Vreta Kluster AB bjuder in till delägarskap

Vreta Kluster AB, som driver utvecklingsarenan Vreta Kluster för det gröna näringslivet i Östergötland, bjuder nu in näringslivet att bli delägare i verksamheten. I syfte att få in ökad kunskap och engagemang, för att skapa ännu större affärsnytta, genomförs en nyemission där 49 procent av aktierna erbjuds till utvalda aktörer.

Vreta Kluster har sedan starten 2011 utvecklats till landets främsta utvecklingsarena och företagspark för det gröna näringslivet, dvs. för alla som är verksamma inom livsmedel, jordbruk, skogsbruk, energi och närliggande branscher.

– Målsättningen med Vreta Kluster är att utveckla och skapa tillväxt inom det gröna näringslivet i regionen. Idag verkar ett 30-tal företag på klustret och det pågår många spännande utvecklingsprojekt där företag, innovatörer och forskare arbetar tillsammans. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen för att få in mer kompetens och engagemang och kunna skapa ännu större nytta för det gröna näringslivet, säger Sten Gunnar Johansson, vice ordförande i Vreta kluster.

Stort intresse
Det pågår redan diskussioner med ett flertal aktörer som visat intresse och Vreta Kluster räknar med att ha minst fem nya delägare under hösten.

– Det är inte av avkastningsskäl man går in som delägare, här ska kapitalet arbeta för större nytta. Däremot har många företag mycket att vinna på att tydliggöra sitt engagemang i Vreta Kluster, främst när det kommer till projektsamverkan och affärsutveckling. De gröna branscherna är väldigt uppmärksammade idag, bland annat genom regionernas smart specialiseringsarbete, och därmed blir också aktörernas varumärkesarbete allt viktigare. Här erbjuder Vreta Kluster AB, genom ägarspridningen, en unik möjlighet, säger Sten Gunnar.

Fakta
Vreta Kluster AB är ett dotterbolag till Sankt Kors Fastighets AB som ägs av Linköpings kommun. Fastigheterna på Vreta Kluster ägs också av Sankt Kors men ingår inte i erbjudandet. Det utvecklingsarbete och de projekt som bedrivs inom ramen för Vreta Kluster basfinansieras med projektmedel främst från Region Östergötland och Linköpings kommun. Andra finansiärer är bland annat EU:s strukturfond.

Efter den nyemission som nu genomförs är det totala antalet aktier i Vreta Kluster AB 980 st. Sammanlagt erbjuds 480 aktier till försäljning vilket tillför bolaget 240 000 kronor i form av eget kapital.

För mer information kontakta:
Sten Gunnar Johansson, mobil 070-593 63 46

pdfLadda hem prospekt