fbpx

  • Press

Åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten i odlingslandskapet

Webbnyhet diken

Det finns ett stort behov av kostnadseffektiva lösningar för underhåll av öppna diken och täckdiken och att visa på nyttan av ett miljöanpassat dikesunderhåll. Här finns en potential för entreprenörer att bredda sitt utbud av dikes-/våtmarksunderhåll.

Med projektstöd av Jordbruksverket och europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling anordnade Länsstyrelsen i Östergötland en demonstrationsdag om dikesunderhåll den 27 september 2017 i Lyngsjöån på Vikbolandet.

Ni som missade tillfället får här en chans att se händelserna vid Lyngsjöån. (Åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten i odlingslandskapet - Länsstyrelsen Östergötland)

Generellt är underhållet eftersatt idag och förbättrande åtgärder leder därför till stora förbättringar på fältet, dvs. bättre produktionsförhållanden. En annan orsak är att natur- och miljöintressena kräver att större hänsyn ska tas vid så kallad dikesrensning. Det leder till mer planering vid åtgärden och en öppenhet för nya metoder. Till detta kommer ökade flöden pga. klimatförändringen samtidigt som det inte är tillåtet att anlägga ny markavvattning, dvs. nya diken eller utöka befintliga diken.  Det finns alltså ett stort behov av kostnadseffektiva lösningar för underhåll av öppna diken och täckdiken och att visa på nyttan av ett miljöanpassat underhåll. För entreprenörer finns det också en potential att bredda sitt utbud av dikes-/våtmarksunderhåll.

Kontaktperson

Per Lindmark, Länsstyrelsen Östergötland, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.