fbpx

  • Press

Fjäderfä en bransch som växer i Östergötland

De gröna näringarna är på stark tillväxt i regionen och fjäderfäbranschen är inget undantag. Produktionen av ägg och fågelkött ökar för varje år och idag är Östergötland Sveriges hönstätaste län. Nyligen samlade LRF Konsult och Vreta Kluster lokala producenter för att utbyta idéer och diskutera nyheter inom branschen.

LRF Konsult och Vreta Kluster samlade nyligen företagare inom ägg- och fågelnäringen på ett frukostmöte för att utväxla idéer och diskutera nyheter som tidigare i år visats upp på ”EuroTier” och ”International Poultry Event” i Hannover. Max Jamieson är energirådgivare på LRF Konsult och har tillsammans med tre lantbruksföretagare besökt mässan, och berättade om vad de lagt märke till för nyheter:

- LED-belysning verkar vara här för att stanna och de flesta större aktörer använder det i inredningen till fjäderfä eftersom det drar mindre energi. Även ventilationen har tagit ett steg framåt med EC-motorer som har upp till hälften så stor energianvändning jämfört med tidigare ventilation. Det fanns även spännande lösningar för pelletering av gödsel och att man genom torkning av gödsel kan minska ammoniakavgången, säger Max Jamieson.

Vreta Kluster satsar vidare

I Vreta Klusters kommande expansion ingår bland annat en satsning på fjäderfäbranschen, som har ett starkt säte i Östergötland och som förväntas växa ytterligare.

- Vi ser en stor potential inom ägg- och fågelbranschen, och vill gärna göra nytta för företagen och deras branschorganisationer Svenska ägg och Svensk Fågel. Exempelvis kan vi bidra genom att hjälpa till att hitta finansiering och utförare till utvecklingsprojekt av olika slag, säger Helene Oscarsson, verksamhetsansvarig på Vreta Kluster.

Ett exempel är att man nu har ansökt om medel för att undersöka vilken teknik som finns för att på ett effektivt sätt kunna mäta ammoniaknivåer i hönsstallar, och testa olika typer av strömaterial och hur de påverkar ammoniakavgången.

För mer information kontakta:
Helene Oscarsson, verksamhetsansvarig Vreta Kluster
070-319  76  43

Max Jamieson, energirådgivare LRF Konsult
072-387 53 48

Vreta Kluster är en kreativ utvecklingsarena och mötesplats med kontorsmöjligheter för de gröna näringarna, som ligger i anslutning till naturbruksgymnasiet utanför Linköping. I klustret finns cirka 30 företag med verksamheter inom jordbruk, skogsbruk, mat, djurhållning, förnybar energi, vattenbruk och trädgård. Här arrangeras möten och konferenser som bygger nätverk, genererar idéer och initierar affärs- och teknikutvecklingsprojekt. Klustret drivs av Sankt Kors Fastighets AB som bygger och utvecklar fastigheter och klustermiljöer för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vreta Kluster basfinansieras av Region Östergötland och Linköpings Kommun.