fbpx

  • Press

Testbädd för miljöövervakning med UAV

Vreta Kluster är en av 26 projektintressent i projektet "Testbädd för miljöövervakning med UAV" som leds av SICS East i Linköping, Wabema AB och Västerviks kommun.

Vinnova har beviljat 8 miljoner kronor till ett projekt för att etablera en testbädd i Västervik för obemannade luftfarkoster (UAV) inom miljöteknikområdet. Projektet leds av SICS East i Linköping med medverkan av bland annat Wabema AB och Västerviks Kommun. Målet är etablera ett område där företag, myndigheter och andra organisationer på ett säkert sätt kan bedriva utveckling, testning, utbildning och demonstrationer av hur obemannade luftfarkoster kan användas för att effektivisera jordbruk och miljöarbete.

Läs hela pressmeddelandet här.