fbpx

  • Press

Robotar och förarlöst – redan verklighet inom lantbruket

Torsdag 29 sep, samlades ett hundratal besökare på Vreta Kluster där förarlösa fordon, svarta lådor, robotar och de senaste digitala verktygen presenterades på seminariet ”Smart Farming”.

– Att det gröna näringslivet ligger i teknisk framkant råder ingen tvekan om, säger Helene Oscarsson, verksamhetsledare på Vreta Kluster.

Robotar och förarlöst – redan verklighet inom lantbruket

– Gårdagens seminarium visar att vår bransch är en av de hetaste inom innovation och automation. Teknik och verktyg som gör svenskt lantbruk både effektivt och hållbart. Samtidigt som helt nya yrken blir aktuella inom vår bransch. Lantbruket är verkligen inne i en spännande förändringsfas, säger Helene Oscarsson.

Digitalisering och robotisering

Några av de innovationer som presenterades var Lantmännens nya digitala satsning – LM2. En portal som ska ge lantbrukaren bättre beslutsunderlag för ökad lönsamhet. En annan spännande innovation som presenterades var roboten Greenbot.

– Förarlösa fordon är hett just nu, och inom lantbruket är det redan verklighet, berättar Claus Bjerre från företaget Precision Makers som är specialiserade på automatisering och robotisering av jordbruks- och trädgårdsodling. Roboten Greenbot används för att demonstrera hur den nya tekniken kan göra nytta när det gäller precisionsarbeten eller enkla monotona arbetsuppgifter vare sig det handlar om att så, skörda frukt eller plöja 24 timmar om dygnet.

Fjärrstyrd övervakning och svarta lådan

Ytterligare en Smart Farming-lösning som presenterades var John Deere FarmSight som erbjuder fjärrstyrd övervakning av maskiner som förebygger underhåll och säkerställer optimal bränsleförbrukning. En av hyresgästerna på Vreta Kluster, Dataväxt, presenterade sin sensorteknologi som mäter grödornas kvävebehov och LogMaster, den svarta lådan som automatiskt samlar in alla uppgifter från lantbruksmaskiner och visar upp det i realtid.

– Med hjälp av LogMaster kan man samla in information direkt från fältet vilket ger ett bättre beslutsunderlag än de uppskattningar man gör själv när man som lantbrukare analyserar olika arbetsmoment, säger Victor Johansson, produktutvecklare av programvaror på DataVäxt. Det kan exempelvis leda till att man kan man optimera sin körning i fält eller investera i mer bränslesnål utrustning, vilket är viktigt för att få bättre lönsamhet i sin verksamhet.

Seminariet Smart Farming arrangeras inom ramen för Växtzon som är ett samverkansprojekt mellan Vreta Kluster och åtta andra företagsinkubatorer och science parks i Östra Mellansverige. Växtzon syftar till att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna så att fler innovativa företag i Östra Mellansverige ska kunna växa. Projektet finansieras av EU:s strukturfond genom Tillväxtverket.

 

EUlogo v RGB  Vaxtzon Logo