fbpx

  • Press

Biototal - hållbarhet i fokus

Som ni säkert uppmärksammat så vill vi gärna visa vilka företag som sitter i klustret. Idag får ni möta Biototal och intervju med Mattias Persson, affärsområdeschef.

”Det känns bra att mitt arbete fyller en liten pusselbit i det viktiga miljöarbetet som krävs för att vi ska kunna bo kvar på jorden. Vi måste bli mer resurseffektiva.”

Mattias Persson Biototal 160909 webb

Vad jobbar ni med?
Vi jobbar med förnyelsebar växtnäring, vi vill sluta kretsloppet mellan bord till jord. Det gör vi genom att ta tillvara på bland annat matavfall och det vi spolar ner i toaletten som blir till biogödsel eller slam som sedan sprids på åkrar som ett grönt fullgödselmedel. Dessutom är vi inriktade på miljöarbete, vi vill förbättra det som kommer till biogasanläggningar och till reningsverk. Är det bra kvalité redan från början blir det som kommer ut från reningsverken av en bättre kvalité, vilket även resulterar i bättre slam till lantbrukaren.

Varför ska man vända sig till er?
Vi har kommuner, biogasanläggningar och lantbrukare som kunder. Kunder som vänder sig till oss kan vara t.ex. kommuner som vill jobba mer strukturerat med sitt miljöarbete eller lantbrukare som vill ha växtnäring och mullämnen.

Vad är roligast med ditt jobb?
Det känns bra att mitt arbete fyller en liten pusselbit i det viktiga miljöarbetet som krävs för att vi ska kunna bo kvar på jorden. Vi måste bli mer resurseffektiva.

Hur är det att sitta i Vreta Kluster?
Vi tycker att det känns jättebra. Vi har hittat hem. Det är roligt att klustret växer hela tiden och att det kommer nya företag. Sen träffar man många kollegor i branschen. Våra kunder kan komma förbi oss även om de har ett möte med ett annat företag, så Vreta Kluster är en naturlig samlingspunkt för våra kunder.

www.biototal.se