/ Nyheter / Konkurrensverket undersöker: Vart tar pengarna i livsmedelskedjan vägen?

Nyhet

Konkurrensverket undersöker: Vart tar pengarna i livsmedelskedjan vägen?

23 januari 2024

På uppdrag av regeringen genomför Konkurrensverket just nu en genomlysning av livsmedelsbranschen. Syftet är att undersöka om det finns konkurrensproblem som har lett till omotiverade prisökningar för konsumenterna. Detta eftersom livsmedelspriserna i genomsnitt har ökat mer än övriga konsumentpriser, vilket bidragit till inflationstakten.

Nyligen höll Susanna Sällström Matthews, sakkunnig ekonom på Konkurrensverket, en digital presentation under rubriken ”Vart tar pengarna i livsmedelskedjan vägen?”. Föreläsningen arrangerades av Vreta Kluster i samarbete med LRF och Östgötamat.

Ett 70-tal åhörare lyssnade på Susanna Sällström Matthews presentation av hur man gått till väga och vilka olika delar man tittat på när genomlysningen gjorts. I undersökningen tittar man både på branschen totalt och fördjupar sig i sju utvalda produktgrupper: ägg, bröd, potatis, matolja, ost, smör och färsk kyckling.

”Resultatet visar väldigt stor variation”

På Konkurrensverkets hemsida kommer du inom några veckor att kunna läsa deras delrapport kring var pengarna i livsmedelskedjan tar vägen. Andra delar som man tittar på i andra delprojekt i genomlysningen är avtalsstrukturer, etablering och etableringshinder med mera.

– Resultatet i den här delrapporten visar att det finns väldigt stor variation. När vi kommer med rekommendationer om konkurrensfrämjande åtgärder är det på basis av alla de här studierna vi gjort. De är klara i maj-juni. Det kommer då vara en grupp som tittar på det när alla rapporterna är färdiga. Så slutsatsen om vad vi kan göra för att förbättra situationen i livsmedelsbranschen kommer betydligt senare, säger Susanna Sällström Matthews.

Här Webinarium: Vart tar pengarna i livsmedelskedjan vägen? 2024- 01-18 (youtube.com) kan du se den inspelade föreläsningen med Susanna Sällström Matthews.

Otillbörliga affärsmetoder

Under föreläsningens gång och i en frågestund efteråt fick deltagarna ställa frågor och komma med inspel i chatten.

Peter Borring, lantbrukare i Östergötland, ordförande i Agtech Sweden och tidigare regionordförande i LRF Östergötland var en av deltagarna i föreläsningen. Han lyfte som ett problem att detaljhandeln kan kräva in odlingskalkyler inför förhandlingar. Han fick medhåll av en före detta potatisodlare under föreläsningen som har erfarenhet av att det förekommer mycket otillbörliga affärsmetoder när det gäller framförallt potatis, frukt och grönt.

– Den typen av styrkesituation där motpartens kostnad kan krävas in inför en förhandling förekommer inte i någon annan bransch. Jag tror att det skulle vara intressant om ni kunde dyka i hur ofta det här förekommer, sa Peter Borring.

– Mitt svar på den frågan är precis det som vi menar när vi talar om köparmakt. Livsmedelsbranschen har köparmakt och det påverkar förhandlingsklimatet. Det är bättre balans i förhandlingen mellan livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln, där är det både köparmakt och säljarmakt. Vi har en ny enhet som heter otillbörliga handelsmetoder och som jobbar med sådana frågor. Sen handlar det om att definiera vilka de är. I vår genomlysning nu så är vi i första hand intresserade av att höra vad branschens aktörer på olika nivåer säger själva. Vi gör en genomlysning här där vi försöker gå på djupet med de här frågorna, och tar tacksamt emot synpunkter och inspel, sa Susanna Sällström Matthews.

Tipsartjänst

Föreläsningen och frågestunden blev givande.

– Det blev ett intressant seminarium i ett mycket spännande ämne, och det skulle vara roligt att göra fler webinarier och aktiviteter på detta tema. Det känns som att det finns mer att säga och göra kring detta, säger Helene Oscarsson från Vreta Kluster som var moderator under föreläsningen

Alla som vill förmedla inspel och synpunkter till Konkurrensverket kan gå in här och skriva i deras tipsartjänst: https://www.konkurrensverket.se/tipsa-oss/

Senaste nytt