/ Nyheter / Kick-off för projekt Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län

Nyhet

Kick-off för projekt Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län

18 januari 2024

I veckan hade projektet Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län en Kick-off för alla involverade projektparter där vi bland annat fokuserade på gemensamma mål, struktur och planering av aktiviteter för de kommande fyra åren som projektet innefattar. 

I projektet jobbar vi med att hjälpa små och medelstora företag att ställa om till cirkulära lösningar, det vill säga att få fler att samverka med varandra så att ett företags restprodukter kan nyttjas som råvara i ett annat företag (industriell symbios). Från Vreta Kluster ingår Maria Källming, Caroline Beck-Friis och Kristian Petersson i projektet.

Övriga i projektgruppen för cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län är:

  • Lena Ring (projektledare), Emelie Österqvist och Milian Nelzén från Energikontoret Östergötland/Region Östergötland
  • Katja Hagström och Jessica Jeppson på Energikontoret Region Örebro län/Region Örebro län
  • Johan Rydberg och Ian Hamilton på Cleantech Östergötland
  • Christer Karlsson och Dina Ehsan på Innovative Materials Arena, IMA

Projektet pågår till 2027 och finansieras av bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket. Projektägare är Region Östergötland.

Vi ser fram emot att arbeta mer branschöverskridande och ser styrkan i alla projektparters perspektiv på vilken kraftsamling som behövs inom cirkulära ekonomi i respektive fält. Vreta Kluster vill lyfta och accelerera den gröna näringens roll i dagens och framtida cirkulära samhälle genom konkurrenskraft, utveckling och innovationer som sker på landsbygden och i skogarna.

Läs mer om projektet här. 

Senaste nytt