/ Nyheter / Innovativa lösningar för att utveckla lantbruket visades under drönardag

Nyhet

Innovativa lösningar för att utveckla lantbruket visades under drönardag

22 september 2023

Drönare är en ny teknik som får allt fler användningsområden inom lantbruket. Under en drönardag, arrangerad av Agtech 2030, i Gamleby och Västervik den 7 september visades bland mycket annat en drönare som ska förebygga viltskador på åkermark. Genom att ge ifrån sig olika ljud och genom olika flygsätt ska den skrämma bort olika typer av vilt. 

Håkan Cajander, senior projektledare, Hushållningssällskapet Halland, pratade om forskning kring drönare som kan förhindra och påvisa viltskador av fåglar på åkermark.

Populationerna av stora betande fåglar har ökat kraftigt i Sverige och födotillgången för fåglarna är stort i jordbrukslandskapet. Håkan Cajander berättade att de, med stöd av film och bild från AI-utrustade drönare, kommer att undersöka hur den datan kan vara ett stöd för att påvisa viltskador och hur en sådan dokumentation kan stärka markägaren/lantbrukaren i dess dialog med länsstyrelser gällande viltskador i växande gröda på fält. Slutprodukten ska också, med olika ljud och flygsätt, kunna skrämma bort fåglar från jordbruksmarken. En kommersiell produkt beräknas vara färdig inom ett år.

Historisk inledning av dagen 

Drönardagen inleddes med en historisk exposé där Karolina Muhrman och Per Frankelius, initiativledare i Agtech 2030, presenterade på temat flygteknik och lantbruk i går, i dag och i framtiden. Det finns flera exempel genom historien på hur koncept med obemannade flygfarkoster utvecklats för att lösa problem i lantbruket. 1906 sägs det till exempel att en nyzeeländsk bonde ska ha spridit gräsfrö i en våt dal på familjegården med en hetluftballong kontrollerad av rep från marken och 1987 presenterade Yamaha sin R-50, den kanske första praktiskt effektiva obemannade helikoptern för användning inom lantbruk. I dag har drönare slagit igenom ordentligt, men vart är vi på väg?

Idéer för växtodlingen

Många forskare som utvecklat ny teknik som kan appliceras i lantbruket och forskare som jobbar med teknikutveckling medverkade under dagen med presentationer av vad de gör. Det blev också flyguppvisningar och demonstrationer av drönare. Demonstrationen skedde på en testbädd på Västerviks flygplats.

– Det var många intressanta föredrag under dagen, bland annat Isak Nielsen, vd på AgriOpt, som pratade om betydelsen av data i växtodlingen och drönarnas roll där. Han berättade att de har utvecklat en molntjänst som automatiskt samlar in öppna data som satellitbilder och markskanningar samt gör det enkelt för lantbrukaren att ladda upp lokala data som skördekartor och markkarteringar, säger John-Åke Svensson, senior affärsutvecklare på Vreta Kluster, som var på plats under dagen.

Bland deltagarna på plats var också Crister Stark, ägare, före detta vd och koncernchef på Väderstad AB. Han berättade om en önskan att på sikt kunna använda drönare till att vid sådd kunna cirkulera och automatiskt fylla på såmaskiner med utsäde och gödning. Det är ganska stora mängder som ska fyllas i en maskin per timme. Logistiken kring sådden är ett viktigt område, menar han, och den handlar om både produktivitet och arbetsmiljö och det skulle bli ännu bättre om detta var genomförbart.

Många idéer för framtiden

John-Åke sammanfattar dagen som en mycket givande och trevlig dag med mycket mingel.

– Vi är fortfarande i ett tidigt skede i tekniken och det är stora kostnader i att investera i tekniken när den sen kommer ut på marknaden, men det presenterades många bra och innovativa lösningar som skulle kunna utveckla lantbruket och förbättra förutsättningarna för att driva lantbruk i framtiden, säger han.

Se Håkan Cajanders presentation om viltskador här

Övriga presentationer finns samlade här 

Senaste nytt