/ Nyheter / Första framtidsdagen gav inspiration och skapade diskussioner mellan över 100 deltagare

Nyhet

Första framtidsdagen gav inspiration och skapade diskussioner mellan över 100 deltagare

4 april 2024

Den 26 mars arrangerade Vreta Kluster tillsammans med LRF och Agtech Sweden en fullspäckad dag för teknik- och affärsutveckling i lantbruksföretaget. Seminariet, som hölls på Vreta Kluster, lockade cirka 110 personer från Östergötland och omkringliggande län.

Idén om en framtidsdag kom från LRF Östergötlands regionstyrelse. Önskemålet var en riktigt vass, gärna återkommande, framtidsdag där man tittar framåt på hur man kan utveckla lantbruksföretaget. Att dagen sedan anordnades i början av växtodlingssäsongen, precis innan vårbruket, var också passande för de förväntningar som finns för det som komma ska.

Peter Borring, ordförande i Agtech Sweden och lantbrukare i Östergötland, var moderator och han lotsade deltagarna genom dagen som inleddes med en föreläsning med Markus Hoffman, hållbarhetsexpert på LRF. Markus pratade om lantbruket som nyckeln till samhällets gröna omställning – vilka möjligheter och utmaningar har vi?
Sedan fortsatte dagen med parallella föreläsningar i sessionerna energi, teknik och affärsutveckling. Deltagarna fick välja session och hade också möjlighet att prata med föreläsare som de inte hann att lyssna på i mingel runt lunch och fika. Några fanns också att prata med i en minimässa på klustret.

Inspirerande företagsresa, personalfilosofi och kompetensförsörjning

Mikael Gilbertsson från Stjernsunds Gård utanför Askersund föreläste under sessionen affärsutveckling. Hans punkt hette ”Strategier för långsiktig affärsutveckling” och i sin föreläsning berättade han om jord- och skogsbruksföretaget som han driver med sina två söner. Mikael började själv med 55 hektar arrende och äger nu 960 hektar med sönerna. Nu har de ett 25-tal anställda och ett generationsskifte är på gång. Butikspersonalen arbetar med fokus på butiken. Annars kan alla medarbetarna göra allt, men är lite bättre och lite sämre på något. Företagets vision är en hållbar produktion och de lägger mycket vikt vid att det ska vara roligt och intressant att arbeta hos dem. Med mycket personal har de kompetens i företaget året runt och Mikael känner sig trygg med att det löser sig hemma på gården när han inte är där.
– Händer det något på gården är det tyst i min telefon. Det löser sig. Vi är en grupp som jobbar tillsammans och ser vart det behövs flest just nu. En grund i företaget är att det ska finnas att göra under hela året. Vi planerar på fredagen hur vi ska disponera nästa vecka, och så har vi morgonmöten där alla träffas, sa han.

Jeanette Blackert, grisbonde och regionordförande i LRF Östergötland, var en av föreläsarna under sessionen teknik. Hon hade ett diskussionsbaserat föredrag där hon pratade om i fall ny teknik kan locka fler till näringen och om det kan få fler unga och vuxna att yrkesväxla. Inom mjölkproduktionen finns det mycket teknik i dag som förbättrat arbetsmiljön, men inom grisproduktionen belyste Jeanette att det finns mycket kvar att göra kring damm, lukt, ljud och ergonomi. Den tekniska utvecklingen har hittills fokuserat mycket på djurvälfärd och minskad miljöpåverkan, men människan och arbetsmiljön får inte heller glömmas bort.

Efter eftermiddagssessionen samlades alla deltagarna i den stora föreläsningssalen Slätten på klustret och fick lyssna till en föreläsning av Anna Nilsson, politisk chefredaktör på Land lantbruk, som pratade om de historiska bondeprotesterna som spridit sig till stora delar av EU och som sätter press på valrörelsen inför EU-valet.
Mot slutet av dagen sammanfattades sessionerna och alla fick en inblick i vad var och en hade handlat om.
Att diskutera utmaningar, teknik som finns och som önskas framåt samt inspireras av varandra var en stor del av framtidsdagen. Mer om framtidsdagen och presentationer från talarna under dagen hittar du här Framtidsdag – utvecklingsvägar för lantbruksföretaget – Vreta Kluster.

”Jättebra dag med mycket brainstorming”

Charlotte Önnestedt, kommungruppsordförande i LRF Ödeshög, var en av deltagarna under dagen. Hon var kvar till den avslutande fikastunden på eftermiddagen där hon pratade med en av utställarna i minimässan. Under dagen hade hon deltagit i energi-sessionerna som bland annat handlade om solel för lantbruk och energilagring via batterier.
– En jättebra dag med mycket brainstorming, tyckte jag att det var. Bra uppslutning, föredragshållare, information, reflekterande frågeställningar och diskussioner. Att springa på kollegor som är i samma fas med investeringar och få möjlighet att diskutera mellan föredragen berikade verkligen. Kul att så många också kom långväga så man fick träffa kollegor från lite andra håll också, sa hon.

Den utvärdering som Vreta Kluster skickade ut efter seminariet visade också att många var nöjda med dagen. ”Mycket bra och intressanta föredrag hela dagen! Väldigt bra ihopsatt program” och ” Intressanta ämnen som togs upp” var några av kommentarerna.
Planen är att framtidsdagen blir ett återkommande seminarium, något Charlotte tycker är en bra idé.
– All teknikutveckling går så snabbt framåt, så man behöver alltid uppdatera sina kunskaper. Mycket händer på bara ett halvår.

Senaste nytt