/ Event / E-day 2024

Event

E-day 2024

29 maj, 08:30–16:00

Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7


Vi står inför en epokgörande omställningsresa där behovet av elektricitet förväntas fördubblas till 2035. Samtidigt står vi inför en tid där biobaserade resurser tar över rollen från fossila bränslen och där kompetensbristen hotar att bli en flaskhals för både privata och offentliga sektorer. Frågan är: kommer våra resurser räcka till för denna omsvängning?

EDAY 2024 bjuder in dig till en djupdykning i denna frågeställning och utforskar de potentiella målkonflikter som kan uppstå när resurserna måste möta många olika behov.

Program: 

8.30-9.00: Fika och registrering

9.00-9.10: Moderator hälsar välkomna till EDAY 2024.
Moderator Rebecka Hovenberg, 2050 Consulting

9.10-10.00: Med Oxenstierna och Polhem mot framtiden: Historiska lärdomar för omställningen.
Gunnar Wetterberg, samhällsdebattör och författare 

10.00-10.30: Östergötlands energi- och resursanvändning i dag och i morgon
Stefan Anderberg, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet

10.30-10.45: Paus

10.45-11.55: Nätägarnas perspektiv: Nu och framåt – förståelse för det egna bidraget och rollen

• Panelsamtal med regionens elnätsägare kring Östergötlands utmaningar
Ulrika Sälg, gruppchef lokalnätsaffärer, E.ON
Peter Asp, ansvarig för samhällskontakter, Vattenfall
Peter Ols, vice Vd, Tekniska verken Nät
Trine Roesgaard Werner, ansvarig för samhällskontakter i Region Syd, Svenska Kraftnät

• Lokal nytta av lokal energiproduktion – erfarenheter från Skaraborgs kommuner om
gemensamma planeringsunderlag för deras energiförsörjning
Magnus Fredricsson, Strateg för hållbar samhällsutveckling på Skaraborgs kommunförbund 

11.55-12.55: Lunch

12.55-14.05: Framtidens bioekonomi där bioråvara ska ersätta fossila råvaror – bioekonomins framtid och potential, aktuell resurstillgång och användning samt målkonflikter
• Framtidens bioekonomi – navet i en hållbar utveckling
Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, forskare och samhällsdebattör
• Panelsamtal: Räcker bioråvaran till och om inte: Hur ska den prioriteras? Kan vi använda
bioekonomiutredningens åtgärdsförslag som ämnesområden att beröra?
Mats Eklund, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet
Björn Isaksson, sakkunnig transport och industri, BioDriv Öst
Ytterligare paneldeltagare tillkommer

14.05-14.10: Utdelning av miljöteknikpriset 2024
Carl Fredrik Graf, Landshövding Östergötland

14.10-14.30: Fika

14.30-15.10: Framtidens kompetensförsörjning inom elektrifiering när samhället ställer om
Marie Claesson, utredningsledare forskning och innovation, Energimyndigheten

15.10-15.45: Omställning på riktigt – att attrahera och mobilisera för industrietableringar: lärdomar från Skellefteå
Brita Hermelin, professor vid Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

15.45-16.00: Avslutning

Detaljer

Datum

29 maj, 08:30–16:00

Plats

Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7

Arrangör

Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, LiU, Cleantech Östergötland och Vreta Kluster

Anmäl dig här!

Kommande event