/ Nyheter / Dialog kring behov av innovationer i animalieproduktionen

Nyhet

Dialog kring behov av innovationer i animalieproduktionen

13 oktober 2023

Hur kan innovationer stärka konkurrenskraften i animalieproduktionen? Den 11 oktober hölls ett seminarium på detta tema på Vreta Kluster, arrangerat på uppdrag av Elisabeth Nilsson och i samarbete mellan Vreta Kluster, Agtech 2030 och SustAinimal. 

Elisabeth Nilsson är utsedd av regeringen att leda utredningen Kommittédirektiv 2023:19 vars huvudsakliga syfte är att föreslå åtgärder för att stärka konkurrenskraften för svenska livsmedelsproducenter med bibehållna högt ställda djurhållningskrav. Hon inledde med att berätta om utredningen. Forskare och experter från branschen hade bjudits in för omvärldsspaning, kunskapsutbyte och diskussion kring var vi står i dag, och identifiera vilka steg vi behöver ta för att komma framåt. 

Dagens talare var Per Frankelius och Karolina Muhrman,  Agtech 2030, Per Peetz Nielsen, forskare, RISE och bitr centrumledare, SustAinimal, Axel Lagerfelt, Svenska Ägg, Hans Blackert,Sveriges Grisföretagare, Anna Silvera, Svensk Fågel, Fredrik von Unge, Växa, Anna Jamieson, Sveriges Nötköttsproducenter, Jonas Karlsson, Svenska Fåravelsförbundet och Caroline Pettersson, Distriktsveterinärerna.

Kostnadseffektiva och funktionella byggnader

Ett önskemål om innovationer framåt som branschföreträdarna såg var bland annat kostnadseffektiva och funktionella byggnader för olika djurslag, anpassade till svenskt klimat. Kameror och olika slags tekniska och funktionella hjälpmedel i djurstallar som förbättrar arbetsmiljön och gör att djurägare kan övervaka på håll och inte behöver gå in i onödan och störa djuren var också ett önskemål. Deltagarna var överens om att tekniska hjälpmedel inte helt kan ersätta en mänsklig närvaro och att en robot inte kan ha ett djuröga, vilket också är viktigt att ha med sig i både utvecklingen och den framtida användningen av nya innovationer.   

Virtuella stängsel är en innovation som funnits ett tag, och som var ett exempel som togs upp och diskuterades under seminariet. Det har inte godkänts i Sverige på grund av osäkerheten kring hur elstötarna från halsbanden påverkar djuren. Å andra sidan har de flesta hagar i dag fasta elstängsel som ger djuren stötar om de går emot dem. Det finns flera möjligheter med virtuella stängsel i form av effektivisering för djurägaren då fysiska stängsel behöver underhållas och virtuella stängsel innebär att man kan anpassa storleken och platsen för hagarna efter behov utan att fysiskt behöva stängsla om eller flytta djuren till en annan hage. 

Minimässa med koppling till seminariet

Det blev en dag med bra diskussioner och insyn i behov av innovationer framåt från samtliga djurslag i näringen. 

Under dagen hölls det också en minimässa, kopplad till eventet, utanför föreläsningssalen. Där visade Jonas Lundin från OSID Stallmästaren AB och Göran Westberg från Rheva upp sina produkter. 

Elisabeth Nilsson och Hedda Carlqvist och Erika Brendov, som deltog från regeringskansliet, var mycket nöjda med dagen. Totalt cirka 30 personer fanns på plats.

– Att samla så många från branschen, forskning och lantbrukare är oerhört värdefullt för oss. Det har kommit upp mycket idéer och det lär bli fler utredningar. Det är mycket saker ni framfört för oss att ta tag i. Administrativa frågor, ny teknik, hur definierar vi elstängsel med mera, avslutade Elisabeth Nilsson.

Senaste nytt