/ Nyheter / Anders Parment föreläste om hur en arbetsplats kan locka unga

Nyhet

Anders Parment föreläste om hur en arbetsplats kan locka unga

19 september 2023

Den 29 augusti kom generationsforskaren Anders Parment till Vreta Kluster för en frukostföreläsning. Ett 40-tal personer hade kommit för att lyssna på honom när han berättade om vad unga värderar på arbetsmarknaden i dag och att vi formas mycket utifrån det samhälle och den omvärld vi växer upp och lever i.

Vreta Kluster är ett innovations- och utvecklingscenter som stöttar företag inom de gröna näringarna. Kompetensförsörjning och att rekrytera och behålla kompetent personal är en viktig del i att få företaget och branschen att växa. Vreta Kluster är med i olika projekt där fokus ligger på detta. Projektet ”Tjänstedesign – framgångsrik bemanning för livsmedelsproducerande företag” är ett sådant och denna föreläsning anordnades inom ramen för det projektet.

Anders Parment pratade om generation z, som vuxit upp efter millenieskiftet och är födda mellan cirka 1995-2012. Inom den här generationen finns med andra ord de som snart får sina första sommarjobb, de som är på väg ut i arbetslivet efter studier och de som hunnit arbeta i flera år och kanske bytt arbetsgivare några gånger.

– Generationstillhörigheten är en av många dimensioner som formar människor. Forskning visar att när man är mellan 16 och 24 år sätts ens värderingar. I grunden kommer man sedan att behålla dem i stort sett under resten av livet. Man flyttar, studerar och det händer mycket saker i den här åldern, säger han.

Generation z har vuxit upp i en högkonjunktur med ständigt god ekonomi. De har också vuxit upp under pandemin, vilket generellt ökat deras oro inför framtiden. Mellanstora städer har för den här generationen hög attraktionskraft i och med att där finns mycket innovation, attraktivitet och inflyttning av människor. Generation z vill gärna bo på landet, men vill ha nära stan – max 30 minuter till en mellanstor stad.

Den här generationen är också vana vid att marknadsföra sig själva i och med att de vuxit upp med sociala medier där mycket handlar om det. De går, i högre utsträckning än andra generationer, till anställningsintervjuer för att ta reda på om jobbet passar dem eller inte. Generation z tycker att detta är viktigt i valet av arbetsgivare:

  • Attraktiv och pålitlig arbetsgivare
  • Socialt attraktiv arbetsmiljö
  • Estetiskt attraktiv arbetsmiljö
  • Möjlighet att bidra till ett bättre samhälle
  • Självförverkligande
  • Work-life balance
  • Kunna påverka
  • Anställningstrygghet

Föreläsningen avslutades med en frågestund. Maria Larsson från juristbyrån Argum i Linköping och Klara Rehnström från Almi företagspartner i Östergötland var två av deltagarna under föreläsningen.

– Det jag tar med mig från den här föreläsningen är att olika generationer ser samma sak på olika sätt och hur samhället i stort har format oss som personer. Sen tycker jag att han är väldigt intressant, rolig och inspirerande att lyssna på, sa Maria Larsson.

– Jag tar med mig vikten av att våga driva sin profil och sitt varumärke hela vägen och att det också genomsyrar organisationskulturen, men att också anpassa sig efter individer med insikter i de olika generationernas önskemål, sa Klara Rehnström.

Senaste nytt