/ Avslutade projekt / Vildsvin – en resurs

Projekt

Vildsvin – en resurs

I takt med att vildsvinsstammen ökar i Östergötland, ökar också behovet av kunskap och samordning för att skapa en vildsvinsstam i balans. Efterfrågan på vildsvinskött finns bland konsumenterna, men råvaran är begränsad och svår att få tag på. Därför ska projektet Vildsvin – En resurs bidra till att samordna jakt och distribution för att lyfta vildsvinsköttet och fortsätta jobba med bilden av att vildsvin är en tillgång.

Det finns ett stort behov av information med fokus på det klimatsmarta, lokalproducerade och nyttiga köttet med många användningsområden. Massmediernas rapporter om vildsvinet visar bilden av ett skadedjur. Det har skapat en bristande på respekt för djuret och vildsvin har inte setts som en tillgång. Denna attityd håller på att förändras och efterfrågan på köttet ökar. Det finns också ett behov av att etablera fler samarbeten mellan jägarkåren, vilthanteringsanläggningar, förädlare, konsumenter och handeln för att efterfrågan och tillgången ska komma i balans.

I ramarna för Östergötlands regionala livsmedelsstrategi

På uppdrag av region Östergötland bedriver Vreta Kluster dessutom ett arbete för att underlätta implementering av en regional livsmedelsstrategi som i stora stycken överensstämmer med den nationella strategin. Vilt är en produkt som idag saknar koordination av aktörer och marknadsföring. Under coronapandemin har en aktualiserad insikt om en låg självförsörjningsförmåga lyfts till ytan. Därmed är också ett upprättande av affärsrelationer med jägarkåren en god investering för tillgänglighet även i kristid.

Så ska vildsvinsköttet komma ut på marknaden

Projektet Vildsvin – En resurs syftar till att skapa en ökad efterfrågan, avsättning och tillgänglighet för vildsvinskött genom att:

  • Etablera samarbeten mellan jägarkåren, vilthanteringsanläggningarna, förädlaren och konsumenten
  • Skapa informationsmaterial anpassad till storkök och restauranger, samt till media som tidningar och radio.

Målet är att minst sex restauranger prova och utvärdera en vildsvinsmeny. Sex kommuner ska tillaga och servera en meny som utvärderas av personalen och gästen. Minst två informationstillfällen riktade till jägarkåren ska erbjudas och likaså en kartläggning av långsiktig tillgång och avsättning för vildsvinkött. Dessutom är det önskvärt med minst fyra artiklar som positivt påverkar efterfrågan och status på vildsvinsköttet.

Detaljer

Projektnamn:

Vildsvin – en resurs

Finansiär:

Jordbruksverket

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektledare:

Christina Enudd Nordström, Tina Enudd AB

Samverkansparter:

Hushållningssällskapet, länets kostchefer, LRF (referensgrupp)

Projekttid:

201201 – 221101

Fler projekt