/ Avslutade projekt / Växtzon

Projekt

Växtzon


Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för nio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket. Tillsammans ska de i ett regionalfondsprojekt öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital.

Växtzon – samarbete för fler storföretag i östra Mellansverige
– Vi nio aktörer är otroligt glada och stolta över att projektet har beviljats. Det kommer att skapa helt nya möjligheter till expansion för befintliga innovativa bolag i östra Mellansverige. Vår gemensamma målsättning är att göra regionen till Sveriges bästa när det gäller att tillvarata och utveckla befintliga tillväxtbolag, säger Caroline Drabe, projektägare och vd på Västerås Science Park.

Genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kompetens, expertis, nätverk och riskkapital ska fler tillväxtbolag kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. Bakom projektet Växtzon 1 står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige: Create Business Incubator, Inkubera, Mjärdevi Science Park, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster och Västerås Science Park. Projektet kommer att pågå i en treårsperiod.

– Genom en stark och tydlig samverkan vill vi skapa ett bättre erbjudande till regionens tillväxtföretag och samtidigt engagera stora globala företag, akademi och FoU i deras utveckling, något vi sett ett tydligt behov av och är glada att kunna tillmötesgå, fortsätter Caroline Drabe.

Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

Växtzon i korthet
Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige öppnar gränserna så att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. De bolag som antas till Växtzon får tillgång till de fem regionernas specialistkompetens och nätverk som kan bidra till att bolaget kan skala upp sin verksamhet och nå omsättningsmålet omkring 2018. I projektet ingår nio företagsinkubatorer och science parks: Create Business Incubator, Inkubera, Mjärdevi Science Park, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster och Västerås Science Park.

Pitch om växtzon:

Växtzon 1 – YouTube

 

Detaljer

Projektägare:

Västerås Science Park

Projektdeltagare:

Create Business Incubator
Munktell Science Park
LEAD
Vreta Kluster
Norrköping Science Park
Uppsala Innovation Centre
Inkubera

Projektledare:

Matilda Eriksson, VSP
Lena Strömberg, Conligo

Finansiärer:

Tillväxtverket
Region Östergötland
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vreta Klusters roll:

Per Lindahl, Delprojektledare

Projekttid:

2015 – 2018

Fler projekt