/ Avslutade projekt / Testbedsweden.se

Projekt

Testbedsweden.se


– Utveckling och förstärkning av testbäddsmiljöer i Östergötland

Östergötland har en ambition att vara ett living lab, och är det också inom flera branscher. Vi har också mött internationellt intresse kring våra systemaktörer inom energi, återvinning och resurseffektivitet, exempelvis från Nederländerna och Asien.

Målet med denna förstudie är på kort sikt är att resultatet ska leda till ett fullskaligt projekt inom kommande utlysningar inom t.ex. Vinnova, Tillväxtverket eller via andra utlysningar.

Mål på lång sikt är att de östgötska företagen inom våra branscher ska få tillgång till bra och lättanvända testmiljöer och resurspersoner för att förstärka sitt utvecklingsarbete. Detta leder i sin tur till ökad tillväxt genom att fler idéer utvecklas till prototyper, och att fler prototyper utvecklas till färdiga produkter och affärer.

Dokument:

Kartlaggning_final

 

Detaljer

Projektägare:

Mjärdevi Science Park

Projektdeltagare:

Vreta Kluster
Aerospace Cluster Sweden
Norrköpings Science Park
Cleantech Östergötland

Projektledare:

Mjärdevi Science Park

Finansiär:

Region Östergötland

Projekttid:

2015-05-30 – 2016-09-30

Fler projekt