/ Avslutade projekt / Swedish Scaleups

Projekt

Swedish Scaleups


Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt där tio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och öka sin omsättning.

Är ni ett företag som vill växa? Är ni i en stark tillväxt eller med potential till stark tillväxt de närmaste åren? Scale up programet är indelat i två kategorier – Tillväxtsupport och Scaleup.

Tillväxtsupport är ett individuellt stöd till företag där vi gemensamt tar fram en handlingsplan för att förverkliga era förväntningar.

Scaleup tar sig an de verkliga tillväxtraketerna som kraftigt vill öka sin omsättning och behöver ett skräddarsytt stöd. Hit handplockar vi rätt kompetens, kunskap och nätverk.

Kontakta oss för att diskutera vilken väg som passa er.

Inom Swedish Scaleup programmet anordnar vi även Growth Circels och Boot Camp tillfällen.

En Growth Circle är ett tema eller område som kopplat ihop en grupp företag med liknande intressen/behov. Under 2019 anordnades t.ex. en Growth Circle med temat Funktionella livsmedel hos Vreta Kluster. Nya områden kommer att anordnas – kontakta oss om ni är intresserade.

Detaljer

Projektägare:

Västerås Science Park

Samverkansparter:

Create Business Incubator, Inkubera, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Science Park Mjärdevi, Alfred Nobel Science park, Uppsala Innovation Centre, Lead i Östergötland, Vreta Kluster och Västerås Science Park

 

Projektledare för Vreta Kluster: 

Elisabet Ström, Priscia AB

Finansiär:

Tillväxtverket, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Östergötland

Fler projekt