/ Avslutade projekt / Spridning av metoder för högteknologiskt lantbruk

Projekt

Spridning av metoder för högteknologiskt lantbruk

Detta projekt syftar till att sprida och vidareutveckla de forskningsresultat som erhölls under projektet ”Grönovation II” som avslutades 2016. Projektet handlade om att utveckla ny kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras inom främst lantbruket. Projektet leddes av Linköpings universitet.

Bland partners fanns 3M Svenska, Elmia, Hushållningssällskapet, Lantmännen, Lovanggruppen, SLU, SmartPlanes, SSAB, Tolefors Gård, Vreta Kluster och Region Östergötland.

I projektet Spridning av metoder för högteknologiskt lantbruk genom forskningsresultat från projektet grönovation” vill vi göra tre saker:

  1. Kompetensutvecklingspaket. I detta delprojekt vill vi sprida kunskaper och idéer som har genererats inom Grönovation så att det ger avtryck i branschen. Idén vi har är att skapa kompetensutvecklingsmoduler på temat “Lantbruksteknik och innovation”. Dessa består var och en av en enkel “kursplan”, läromedel samt möjligheter att träffas fysiskt på Vreta Kluster. Som läromedel vill vi bl.a. skapa en populärvetenskaplig bok. Utifrån nämnda material ämnar vi skapa informella studiecirklar och kunskapsmöten på Vreta Kluster.
  1. Innovationsimplementering. Vi vill implementera minst ett av de innovativa koncept som har utvecklats i projektet Grönovation. Det ena är ett nytt distansbaserat rådgivningskoncept. Lantbrukaren kopplar upp sig från fältet och få snabba diagnoser och förslag på insatser. Lantbrukaren utnyttja en kamera och och ev. multispektral sensor. I systemet vill vi integrera en superdator med artificiell intelligens. Projektet drivs tillsammans med IBM. Det andra projektet är ett koncept för torkstyrning med sensorer för vattenhalt, som finns i prototypform och som vi vill implementera i skarpt läge på två gårdar för att sedan sprida information om det helat till lantbrukare.
  1. Vetenskaplig artikel. Vi kommer att skriva en vetenskaplig artikel på temat “innovation management in agriculture”.

Detaljer

Projektägare:

Linköpings universitet

Projektdeltagare:

Vreta Kluster AB
Linköpings universitet
IBM
Hushållningssällskapet Östergötland
Tolefors Gård
Årby Gård

Projektledare:

Per Frankelius, Grönovation

Finansiär:

Vinnova

Projekttid:

2018-01-01 – 2018-12-31

Fler projekt