/ Avslutade projekt / Smart Agtech – stärkt innovationssystem för lantbruket

Projekt

Smart Agtech – stärkt innovationssystem för lantbruket


SmartAgri och Agtech 2030 blir tillsammans Smart Agtech – ett samverkansprojekt för att stödja utvecklingen av ny teknik inom lantbrukssektorn.

Smart Agtech ska utveckla samverkan mellan innovationsplattformarna SmartAgri i Västra Götaland och Agtech 2030 i Östergötland. Genom att sammanföra miljöernas processer, samt kompetens inom IT, lantbruk och biologi, skapas förutsättningar att stötta små och medelstora svenska teknikföretag i utvecklingen av nya innovativa lösningar och metoder som kan bidra till en hållbar och säker livsmedelsproduktion.

Finansiering är en viktig faktor i utvecklingen för dessa företag, och Smart Agtech kommer att bistå med ansökningar om innovationsstöd. Plattformen kommer dessutom att sikta mot den internationella marknaden genom att initiera projekt med utvalda samarbetspartners i såväl Europa som på andra håll i världen.

I projektet ingår flera innovationsstödjande aktörer från SmartAgri (Agroväst, RISE och Science park Skövde) och från Agtech2030 (Agroöst, Linköpings universitet, Linköping Science park och Vreta Kluster). Genom samarbete och utbyte av metodkompetens ska aktörerna utveckla kapacitet och serviceutbut, och i nästa steg ska Smart Agtech utvecklas som European Digital Innovation Hub för Agtech.

Detaljer

Projektnamn:

Smart Agtech, ett stärkt innovationssystem för ny teknik inom lantbruket

Finansiärer:

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Linköpings universitet

Projektägare:

Agroväst

Projektledare:

Matilda von Rosen, Agroväst
Bitr. Per Frankelius, Linköpings universitet

Projektdeltagare:

Agroväst, RISE, Science park Skövde och Agroöst, Linköpings universitet, Linköpings science park och Vreta Kluster.

Projekttid:

Januari 2020 – juni 2022

Fler projekt