/ Avslutade projekt / Skogsstrategin Östergötlands gröna hjärta

Projekt

Skogsstrategin Östergötlands gröna hjärta

Ett kommunikationsprojekt för att öka kunskapen om skogens många värden. Projektet kommer bidra till evenemang inom flera områden för att föra dialog mellan flera intressegrupper.

Projektet kommer att utföra fyra evenemang på olika teman för att lyfta skogens många värden. Vi kommer även ta fram nyhetsbrev där intressant information om skogen, forskning kring skogen och affärsutveckling och innovation kopplad till skogen som resurs kommer lyftas och spridas mellan olika målgrupper.

Fler projekt