/ Avslutade projekt / Säkra våra regionala livsmedelskedjor genom medborgarstödd finansiering

Projekt

Säkra våra regionala livsmedelskedjor genom medborgarstödd finansiering


Regionalwert Freiburg är ett initiativ i Tyskland där medborgarna får köpa aktier i ett bolag som satsar på lokala hållbara företag i hela livsmedelskedjan. Det ger ekonomiska och ekologiska värden, men också mjuka fördelar såsom utbildning och nya arbetstillfällen. Syftet med ”Säkra våra regionala livsmedelskedjor genom medborgarstödd finansiering” är att undersöka om modellen kan passa in i ett svenskt och östgötskt sammanhang.

Allt fler medborgare är tydliga med att de vill veta vad de äter, hur råvarorna har producerats och av vem. Exempel på det är Östgötamat, andelsjordbruk, Reko, bygdebolag och Östgöta mjölk. Man kan även se en trend i framväxten av lokala livsmedelsförädlingsföretag och lokala handelsbodar som restauranger för lokala produkter. I dessa verksamheter skapas värden som inte kan mätas i pengar, till exempel en regionalt säkrad livsmedelskedja, kunskap om regenerativt bruk av jorden (jordhälsa), arbetstillfällen och biologisk mångfald.

Många vill starta eller utöka befintlig verksamhet av det här slaget, men har inte möjlighet på grund av brist på kapital. Att prova konceptet med regionalvärdesbolag i Sverige, likt tyska Regionalwert Freiburg, skulle kunna ge allmänheten chans att investera kapital som gör det möjligt att starta verksamhet inom livsmedelskedjan – från jord till bord, utan arv i ryggen. Förstudien ska titta på om intresse finns hos entreprenörerna i livsmedelskedjan samt hos allmänheten som utgör konsumentsidan att satsa privata medel i ett regionalvärdesbolag. Om det visar sig att intresse och behov finns är nästa steg att ta fram en modell som kan fungera i svenska och östgötska sammanhang.

Modellen kan skapa möjlighet att komma ifrån beroende av mat från fjärran där ingen kontroll finns över metod, miljöpåverkan och transporter. Tanken på lång sikt är att en medborgare ska kunna satsa pengar i detta som motsvarar värdet av den mat personen i fråga förbrukar under ett år. På så vis ”köper man en hållbar och lokal matproduktion” motsvarande egen konsumtion – med andra ord säkrar man den regionala självförsörjandegraden.

Dokumentation

 

Detaljer

Projektnamn:

Förstudie: Säkra våra regionala livsmedelskedjor genom medborgarstödd finansiering

Finansiärer:

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

 

Projektägare:

Henrik Wemmert, Vreta Kluster

Projektledare:

Caroline Davidsson, biträdande projektledare.

Projektdeltagare:

Skrivargårdens konsult AB
Cosin konsult
Fyrklövern
Ecosoci
Vreta Kluster

Projekttid:

2020 04 01 – 2021 09 01

Fler projekt